Nieuws

Nieuws

Nieuws
Van droom naar werkelijkheid: Holwerd aan Zee
De Waddenkust staat vanuit het oogpunt klimaatverandering voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer (waaronder verzilting), leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en havenontwikkeling. Vanuit het IKW…
Lees verder
Nieuws
Wij&Wadvogels fase II
Jaarlijks maken 10 tot 12 miljoen vogels gebruik van het Waddengebied. Om te broeden, rusten en foerageren. Helaas gaat het al lange tijd niet goed met de wadvogelpopulaties. De Natura…
Lees verder
Nieuws
Samen investeren in het Waddengebied
Op donderdag 9 februari vond het symposium: Investeren in het Waddengebied plaats in de IJsherberg in Dokkum. Met ruim 250 deelnemers, werd door bestuurders, beleidsmakers, ondernemers, stichtingen, onderwijsinstellingen en natuurorganisaties…
Lees verder
Programma symposium Investeren in het Waddengebied