Nieuws

Nieuws
Van droom naar werkelijkheid: Holwerd aan Zee
De Waddenkust staat vanuit het oogpunt klimaatverandering voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer (waaronder verzilting), leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en havenontwikkeling. Vanuit het IKW…
Lees verder
Nieuws
Wij&Wadvogels fase II
Jaarlijks maken 10 tot 12 miljoen vogels gebruik van het Waddengebied. Om te broeden, rusten en foerageren. Helaas gaat het al lange tijd niet goed met de wadvogelpopulaties. De Natura…
Lees verder
Programma symposium Investeren in het Waddengebied