Havenontwikkeling en natuurverbetering

De havens Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl zijn belangrijk voor banen in offshore, scheepsbouw, marine, kustwacht, visserij, energie, recycling, data en chemie. Samen zijn ze goed voor ruim 18.000 banen en daarmee een motor voor de economische activiteit in het waddengebied. Om verdere ontwikkeling van de havens mogelijk te maken én rekening te houden met de ecologische kwetsbaarheid van het waddengebied, is duurzame economische ontwikkeling onlosmakelijk verbonden met natuurversterking.

Het gaat om vernieuwende initiatieven en innovaties die de transitie naar een duurzame, circulaire en bio gebaseerde economie en energiehuishouding ondersteunen en versnellen. Er zijn drie programmalijnen waarbinnen projecten en programma’s worden opgepakt en uitgewerkt.

  1. Bouwen met natuur;
  2. Transitie naar een duurzame en fossielvrije haveneconomie;
  3. Duurzame ontwikkeling van de havens.

Bent u bezig met het uitwerken van een project of programma dat onder dit thema valt, neem dan contact op met de voorzitter van het opgaveteam Havenontwikkeling en natuurverbetering.

Over het IKW
Maintenance Page