8 januari 2018

Versterken en vermarkten Werelderfgoed

Het predicaat UNESCO Werelderfgoed Waddenzee biedt tal van kansen om het Waddengebied beter op de toeristische kaart te zetten.

Het versterken en vermarkten van het UNESCO Werelderfgoed verdient een samenhangende en elkaar versterkende aanpak van Den Helder tot aan de Dollard. Het bestaande merk Werelderfgoed Waddenzee zal hierbij een centrale rol spelen samen met een uitgekiende set aan promotiemiddelen. Er zal met name in het noordelijke kustgebied, het gebied met de terpen en wierden, ingezet worden op het versterken van de positie als onderdeel van het Waddengebied. Hier zal de Werelderfgoed vlag straks veel meer te zien zijn. De bestaande site www.visitwadden.nl zal verder worden uitgebouwd. In het verlengde hiervan liggen er mogelijkheden voor initiatieven die de internationale potentie versterken.

Programmeerlijnen
Binnen de programmeerlijnen zijn inmiddels meerdere projecten en programma’s in beeld gebracht. De voortgang wordt per inititatief met de volgende iconen aangegeven:

Het investeringskader heeft voor de majeure opgave ‘Versterken en Vermarkten Werelderfgoed’ twee programmeerlijnen benoemd:
1. Vermarkten
2. Versterken

Programma Vermarkten
De gezamenlijke marketingorganisaties hebben op verzoek van de provincies inmiddels een integraal marketing programma voor de periode tot 2022 opgesteld voor de promotie van het Waddengebied. Doel hiervan is de destinatiemarketing van de Nederlandse Waddenregio op een effectieve wijze zowel inhoudelijk als organisatorisch aan te pakken. Het gaat hierbij om de eilanden, de Waddenzee en het kustgebied. Het Afsluitdijk Wadden Center en het nog te bouwen Werelderfgoed centrum in Lauwersoog spelen daarin een centrale rol.

Programma Versterken
Het Programma Versterken is gericht op het vergroten van de beleving van de kernkwaliteiten van het Waddengebied. Het gebied heeft veel te bieden, maar het aanbod is slecht ontsloten en bij velen nog onbekend. De exacte inhoud van het programma zal mede worden bepaald op basis van een bijeenkomst met de betrokken organisaties en ondernemers. Werken van onderop staat hierbij centraal

Opgaveteam
Het opgaveteam voor de majeure opgave ‘Versterken en Vermarkten Werelderfgoed’ bestaat uit de volgende leden:
Jan Beekman, j.a.beekman@provinciegroningen.nl
– Femke van Akker, f.g.vanakker@fryslan.frl
– Joris Pieter Neuteboom, neuteboomj@noord-holland.nl
– Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl