8 januari 2018

Versterken en vermarkten Werelderfgoed

Het predicaat UNESCO Werelderfgoed Waddenzee biedt tal van kansen om het Waddengebied beter op de toeristische kaart te zetten. Het bestaande merk Werelderfgoed Waddenzee zal hierbij een centrale rol spelen samen met een uitgekiende set aan promotiemiddelen.

Het versterken en vermarkten van het UNESCO Werelderfgoed verdient een samenhangende en elkaar versterkende aanpak van Den Helder tot aan de Dollard. Er zal met name in het noordelijke kustgebied, het gebied met de terpen en wierden, ingezet worden op het versterken van de positie als onderdeel van het Waddengebied. Hier zal de Werelderfgoed vlag straks veel meer te zien zijn. De bestaande site www.visitwadden.nl zal verder worden uitgebouwd. In het verlengde hiervan liggen er mogelijkheden voor initiatieven die de internationale potentie versterken.

Programmeerlijnen
Het investeringskader heeft voor de majeure opgave ‘Versterken en Vermarkten Werelderfgoed’ twee programmeerlijnen benoemd:

1. Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee >> 

2. Programma Versterken Werelderfgoed Waddenzee >>

Projecten 
Binnen de programmeerlijnen zijn inmiddels meerdere projecten en programma’s in beeld gebracht. De voortgang wordt per initiatief met de volgende iconen aangegeven:

 Vermarkten
De gezamenlijke marketingorganisaties hebben op verzoek van de provincies inmiddels een integraal marketing programma voor de periode tot 2022 opgesteld voor de promotie van het Waddengebied. Doel hiervan is de destinatiemarketing van de Nederlandse Waddenregio op een effectieve wijze zowel inhoudelijk als organisatorisch aan te pakken. Het gaat hierbij om de eilanden, de Waddenzee en het kustgebied. Het Afsluitdijk Wadden Center en het nog te bouwen Werelderfgoed centrum in Lauwersoog spelen daarin een centrale rol. Lees verder >

 Versterken
Een programma voor de versterking van het Waddengebied. In het programma zijn de inhoudelijk lijnen beschreven waarlangs projectontwikkeling gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. Om samenwerking van de veelheid aan partijen in het Waddengebied te bevorderen en partijen bijeen te brengen, is samen met gemeenten en Rijk een coördinator aangesteld. De coördinator zet zich in om projectontwikkeling en samenwerking tussen initiatiefnemers te faciliteren. Met deze aanpak wordt invulling geven aan het verzoek van Provinciale Staten een faciliterende rol te pakken.

  Werelderfgoedcentrum Lauwersoog
Het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (WEC) vormt eveneens een belangrijk onderdeel van het programma Versterken. Het centrum komt te liggen in het havenkwartier van Lauwersoog en wordt een zogenaamd Science & Experience Centre. In het gebouw is plek voor exposities over Werelderfgoed Waddenzee en de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Ook Zeehondencentrum Pieterburen wordt verplaatst naar het WEC en moet een belangrijke publiekstrekker worden. Daarnaast is er plek voor een hotel met restaurant en café. Vanuit het WEC starten excursies en expedities per fiets, boot of te voet. Lees verder >

 Afsluitdijk Wadden Center*
Onderdeel van het programma Vermarkten is het in maart 2018 geopende Afsluitdijk Wadden Center, een multifunctioneel beleefcentrum. Dit is de plek waar bezoekers het verhaal van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, de Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk kunnen beleven. Het markante gebouw staat als een schuimkraag op de dijk. Dit project heeft ook een nauwe relatie met het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Lees verder >

*) Project is in  2016 beschikt

Opgaveteam
Het opgaveteam voor de majeure opgave ‘Versterken en Vermarkten Werelderfgoed’ bestaat uit de volgende leden:
Jan Beekman (vz.), j.a.beekman@provinciegroningen.nl
– Femke van Akker, f.g.vanakker@fryslan.frl
– Joris Pieter Neuteboom, neuteboomj@noord-holland.nl
– Jacoline Beerepoot, jacoline.beerepoot@waddenfonds.nl
– Sjon de Haan, s.dehaan@werelderfgoed.nl