8 januari 2018

Versterken en vermarkten Werelderfgoed

Het predicaat UNESCO Werelderfgoed Waddenzee biedt tal van kansen om het Waddengebied beter op de toeristische kaart te zetten. Het bestaande merk Werelderfgoed Waddenzee zal hierbij een centrale rol spelen samen met een uitgekiende set aan promotiemiddelen.

Het versterken en vermarkten van het UNESCO Werelderfgoed verdient een samenhangende en elkaar versterkende aanpak van Den Helder tot aan de Dollard. Er zal met name in het noordelijke kustgebied, het gebied met de terpen en wierden, ingezet worden op het versterken van de positie als onderdeel van het Waddengebied. Hier zal de Werelderfgoed vlag straks veel meer te zien zijn. De bestaande site www.visitwadden.nl zal verder worden uitgebouwd. In het verlengde hiervan liggen er mogelijkheden voor initiatieven die de internationale potentie versterken.

Programmeerlijnen
Het investeringskader heeft voor de majeure opgave ‘Versterken en Vermarkten Werelderfgoed’ twee programmeerlijnen benoemd:

1. Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee >> 

2. Programma Versterken Werelderfgoed Waddenzee >>

Projecten 
Binnen de programmeerlijnen zijn inmiddels meerdere projecten en programma’s in beeld gebracht. De voortgang wordt per initiatief met de volgende iconen aangegeven:

 Vermarkten
De gezamenlijke marketingorganisaties hebben op verzoek van de provincies inmiddels een integraal marketing programma voor de periode tot 2022 opgesteld voor de promotie van het Waddengebied. Doel hiervan is de destinatiemarketing van de Nederlandse Waddenregio op een effectieve wijze zowel inhoudelijk als organisatorisch aan te pakken. Het gaat hierbij om de eilanden, de Waddenzee en het kustgebied. Het Afsluitdijk Wadden Center en het nog te bouwen Werelderfgoed centrum in Lauwersoog spelen daarin een centrale rol. Lees verder >

 Versterken
Een programma voor de versterking van het Waddengebied. In het programma zijn de inhoudelijk lijnen beschreven waarlangs projectontwikkeling gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. Om samenwerking van de veelheid aan partijen in het Waddengebied te bevorderen en partijen bijeen te brengen, is samen met gemeenten en Rijk een coördinator aangesteld. Om projectontwikkeling en samenwerking tussen initiatiefnemers te faciliteren, is het gewenst de beschikking te hebben over middelen voor deze processen. Met deze aanpak wordt invulling geven aan het verzoek van Provinciale Staten een faciliterende rol te pakken.

Opgaveteam
Het opgaveteam voor de majeure opgave ‘Versterken en Vermarkten Werelderfgoed’ bestaat uit de volgende leden:
Jan Beekman (vz.), j.a.beekman@provinciegroningen.nl
– Femke van Akker, f.g.vanakker@fryslan.frl
– Joris Pieter Neuteboom, neuteboomj@noord-holland.nl
– Jacoline Beerepoot, jacoline.beerepoot@waddenfonds.nl
– Sjon de Haan, s.dehaan@werelderfgoed.nl