Waddenagenda 2050 uit de startblokken

Ruim vijftig partijen hebben hun handtekening gezet onder de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Het gaat om overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. Doel is een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied, waar menselijke activiteiten in balans zijn met natuur- en landschapswaarden. De ondertekening vond plaats tijdens de online Toogdag voor de Wadden op 3 februari, georganiseerd door Lees meer over Waddenagenda 2050 uit de startblokkenLees meer

Blik op vooruit tijdens Toogdag Wadden

Samen investeren in de toekomst van het Waddengebied. Dat was op woensdagmiddag 3 februari het thema van de Toogdag voor de Wadden in WTC Leeuwarden, met onder meer een interactief webinar over de Investeringagenda Waddengebied. Via twee livestreams is de Toogdag terug te zien. Tijdens de Toogdag spraken de ministers Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Lees meer over Blik op vooruit tijdens Toogdag WaddenLees meer

Manifestatie Klimaatadaptatie Waddenkust

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, regent harder, het is langere perioden droog en de verzilting in de kuststrook neemt toe. Naar de toekomst toe worden deze effecten sterker en hier moeten we op anticiperen. De manifestatie Klimaatadaptatie Groningen bleek een uitgelezen kans om de urgentie van klimaatadaptatie op de internationale kaart te zetten. De Lees meer over Manifestatie Klimaatadaptatie WaddenkustLees meer

Expeditie Waddenkust

De gevolgen van klimaatverandering bedreigen het Waddengebied. Daarom worden op verschillende plekken langs de Waddenkust maatregelen genomen. Welke dat zijn, maakt de Expeditie Waddenkust op zeven locaties zichtbaar. De zeven thema’s zijn: WAARDEN VAN WERELDERFGOED WADDENZEE > WATERVEILIGHEID EN HERSTEL ECOLOGISCHE VERBINDING > KUSTIDENTITEIT EN REGIONALE ECONOMIE > VAN DIJK NAAR DYNAMISCHE DIJKZONE > KLIMAATBESTENDIGE Lees meer over Expeditie WaddenkustLees meer

Friesland krijgt één van de mooiste fietsroutes van Nederland

Er komt een doorgaande fietsroute langs de hele Friese waddendijk. Vanaf Harlingen kunnen toeristen dan met zicht op het Wad- en kwelderleven het Lauwersmeer bereiken. Het project ‘Op Paad lâns it Waad’, onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) gaat hiervoor de komende zes jaar de Friese zeedijk geschikt maken. “We verwachten dat deze nieuwe en Lees meer over Friesland krijgt één van de mooiste fietsroutes van NederlandLees meer

Inspirerende vlogs over natuurprojecten Eems-Dollard

De provincie Groningen heeft een serie vlogs laten maken over het programma Eems-Dollard 2050. In totaal worden acht projecten belicht die de natuur in dit unieke gebied herstellen. Dit gebeurt in combinatie met het versterken van andere functies. De projecten zijn mede gefinancierd uit het IKW.   De vlot geproduceerde vlogs gaan onder meer over de ontwikkeling Lees meer over Inspirerende vlogs over natuurprojecten Eems-DollardLees meer

Proef met energie winnen uit golfslag uit de startblokken

Energie winnen uit de golfslag van de zee voor de stroomvoorziening op de Waddeneilanden. Dát is de ambitie van het IKW-project met de toepasselijke naam Slow Mill. Recent is het zelfvarende SWATH onderhoudsplatform te water gelaten. De pilot bestaat uit de plaatsing van een Slow Mill, een opwekker van golfenergie, voor de kust van Texel. Lees meer over Proef met energie winnen uit golfslag uit de startblokkenLees meer

Van baggerslib tot kwelderlandschap

Een impuls geven aan de leefbaarheid van Delfzijl. Dát is het doel van het Marconi-project. De derde fase is, met steun van het IKW, recent opgeleverd: het optimaliseren van de waterafvoer in combinatie met de realisering van brakke natuur. Het IKW-project omvat het uitbreiden van leefgebieden voor dieren en planten door het ontwikkelen van schorren en Lees meer over Van baggerslib tot kwelderlandschapLees meer

Waddenmozaïek toont eerste beelden

Over de natuurwaarden van het onderwatergedeelte van de Waddenzee is nog weinig bekend. Het IKW-project Waddenmozaïek brengt daar verandering in. Het project brengt de onderwaterwereld in beeld. De eerste ervaringen smaken naar meer! Dit jaar zijn de eerste experimenten ingezet. Zo zijn er op de locatie NIOZ-haven op Texel ‘kooien’ met diverse harde substraten in Lees meer over Waddenmozaïek toont eerste beeldenLees meer

Investeringskader Waddengebied in een notendop

‘Handen ineen voor rijker Waddengebied’ is uit. In woord en beeld wordt in deze publicatie een overzicht gegeven van de projecten die subsidie hebben ontvangen vanuit het Investeringskader Waddengebied (IKW). Sinds de start van het IKW in 2016 is al ruim 130 miljoen euro aan Waddenfondsmiddelen toegekend aan een rijke schakering aan initiatieven. IKW is Lees meer over Investeringskader Waddengebied in een notendopLees meer