Investeringskader Waddengebied in een notendop

‘Handen ineen voor rijker Waddengebied’ is uit. In woord en beeld wordt in deze publicatie een overzicht gegeven van de projecten die subsidie hebben ontvangen vanuit het Investeringskader Waddengebied (IKW). Sinds de start van het IKW in 2016 is al ruim 130 miljoen euro aan Waddenfondsmiddelen toegekend aan een rijke schakering aan initiatieven. IKW is Lees meer over Investeringskader Waddengebied in een notendopLees meer

Eerste donkertemeter geplaatst in Noord-Holland

In het kader van het programma ‘Donkerte van het Waddengebied’ is bij het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont de eerste donkertemeter in Noord-Holland geplaatst. Deze plaatsing is een uit een serie donkertemeters in het Waddengebied. Met behulp van deze meetapparatuur kan duisternis worden gemeten en zijn lichteffecten direct zichtbaar. Als onderdeel van het programma ‘Donkerte van Lees meer over Eerste donkertemeter geplaatst in Noord-HollandLees meer

Green Shipping zet in op fossielvrije Waddenvloot

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het IKW-project Green Shipping wil de Waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2030 met 60% zijn afgenomen. Ook moeten alle schepen Lees meer over Green Shipping zet in op fossielvrije WaddenvlootLees meer

Proef met opslag van zoet water op Texel

Het Waddenfonds investeert € 850.000,– in het IKW-project Zoete Toekomst op Texel. Doel is op grote schaal regenwater op te vangen voor de irrigatie van landbouwgronden. Als de proef op Texel lukt, kunnen ook boeren op de andere Waddeneilanden ervan profiteren. De totale investering in Zoete Toekomst bedraagt € 1,8 miljoen. De provincie Noord-Holland, de Lees meer over Proef met opslag van zoet water op TexelLees meer

Holwerd aan Zee nieuwe poort naar het Wad

Het Waddenfonds reserveert ruim 8,3 miljoen euro uit de IKW-middelen voor het project Holwerd aan Zee. Bijzonder is dat via een dijkdoorgang het Friese dorp straks in directe verbinding staat met de Waddenzee. Het project biedt op meerdere fronten nieuwe kansen, benadrukt de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes. “Voor de flora en fauna, maar ook voor Lees meer over Holwerd aan Zee nieuwe poort naar het WadLees meer

Transformatie kustzone Lauwersmeer

Het Waddenfonds draagt 8 miljoen uit de IKW-middelen bij aan het project Vitale Kustzone Lauwersmeer. Het project omvat de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied. Het Lauwersmeergebied transformeert hierdoor tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland. Het project, dat wordt gerealiseerd tussen 2022 en 2024, vergt een totale investering van Lees meer over Transformatie kustzone LauwersmeerLees meer

Donkerte keert terug in Waddengebied

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen euro uit de IKW-middelen bij aan het project De Donkerte van het Waddengebied. Het project wil met de beleving van de duisternis duurzaam toerisme stimuleren. Gemikt wordt op de bewuste verblijfs- en dagrecreant, die ook buiten het hoogseizoen het Waddengebied bezoekt. De provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen steken samen € 759.000 Lees meer over Donkerte keert terug in WaddengebiedLees meer

Waterstof nieuwe loot groengaspilot Ameland

Het Waddenfonds draagt 270.000 euro uit de IKW-middelen bij aan een groengaspilot op Ameland. Het betreft een test naar de mogelijkheden om aan een werkende vergistingsinstallatie waterstof toe te voegen.  De pilot is een uitbreiding van een praktijkproef die in 2019 begon. Hierbij wordt in de AHDP-installatie Ameland zuiveringsslib en groente- en tuinafval tot groen Lees meer over Waterstof nieuwe loot groengaspilot AmelandLees meer

Impuls aan vistrek tussen binnenland en Waddenzee

Het IKW-project ‘Ruim Baan voor Vissen 2’ heeft groen licht gekregen van het Waddenfondsbestuur. Belangrijk, want de visstand in de Waddenzee is de afgelopen decennia flink teruggelopen. In totaal wordt in dit initiatief van de waterschappen van Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe en Van Hall-Larenstein € 44,5 miljoen geïnvesteerd. Het Waddenfonds draagt hier € 12,8 Lees meer over Impuls aan vistrek tussen binnenland en WaddenzeeLees meer

Waddenprogramma meer en meer op stoom

Kansrijke ontwikkelingen in het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is de inzet van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. De afgelopen jaren is het programma flink op stoom gekomen. In het kader van het IKW zijn zes majeure opgaven benoemd. Sinds de start is Lees meer over Waddenprogramma meer en meer op stoomLees meer