Opgaveteams

De opgaveteams zijn aanjagers voor het ontwikkelen van projecten en programma’s binnen de verschillende thema’s. Vanuit hun beleidsmatige inzet binnen de waddenprovincies hebben zij een radarfunctie waar het gaat om het verbinden van kansen rond projecten en programma’s in combinatie met de verschillende beleidsopgaven en gebiedsagenda’s. Vanuit deze rol faciliteren, ondersteunen en helpen zij initiatiefnemers met de ontwikkeling en uitwerking van IKW waardige projecten en programma’s die kunnen worden ingediend bij het Waddenfonds. In veel gevallen is hier ontwikkelbudget voor beschikbaar.

Wanneer u met uw voorgenomen project of programma in aanmerking wilt komen voor IKW gelden uit het Waddenfonds en uw project of programma heeft raakvlakken met een of meer van de zes thema’s dan kunt u contact opnemen met het desbetreffende opgaveteam om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Waddenzee

Havenontwikkeling+ natuurverbetering

Versterken+Vermarkten Werelderfgoed

Vitale Kust en Afsluitdijk

Eems-Dollardgebied in balans

Eilanden op Eigen Kracht