Opgaveteams

De opgaveteams zijn aanjagers voor het ontwikkelen van projecten en programma’s binnen de verschillende thema’s. Vanuit hun beleidsmatige inzet binnen de waddenprovincies hebben zij een radarfunctie waar het gaat om het verbinden van kansen rond projecten en programma’s in combinatie met de verschillende beleidsopgaven en gebiedsagenda’s. Vanuit deze rol faciliteren, ondersteunen en helpen zij initiatiefnemers met de ontwikkeling en uitwerking van IKW waardige projecten en programma’s. In veel gevallen is hier ontwikkelbudget voor beschikbaar.

Wanneer u met uw voorgenomen project of programma in aanmerking wilt komen voor IKW gelden uit het Waddenfonds en uw project of programma heeft raakvlakken met één of meer van de zes thema’s dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het desbetreffende opgaveteam om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Opgaventeam Waddenzee

Opgaventeam Havenontwikkeling+ natuurverbetering

Opgaventeam Versterken+Vermarkten Werelderfgoed

Opgaventeam Vitale Kust en Afsluitdijk

Opgaventeam Eems-Dollardgebied in balans

Opgaventeam Eilanden op Eigen Kracht