Opgaveteams

De opgaveteams werken actief aan de ontwikkeling van Wadden brede projecten en programma’s binnen de verschillende thema’s van het IKW.

Denkt u dat u met uw project of programma in aanmerking voor IKW-Waddenfonds subsidie (zie de routekaart subsidies Waddengebied en de website investereninhetwaddengebied.nl) en heeft het raakvlakken met één of meer van de zes thema’s? Neem contact op met de voorzitter van het opgaveteam van uw hoofdthema. Samen bekijken we graag (hier is in veel gevallen ontwikkelbudget voor) wat de mogelijkheden zijn om uw project tot uitvoering te brengen.

Opgaventeam Waddenzee

Opgaventeam Havenontwikkeling+ natuurverbetering

Opgaventeam Versterken+Vermarkten Werelderfgoed

Opgaventeam Vitale Kust en Afsluitdijk

Opgaventeam Eems-Dollardgebied in balans

Opgaventeam Eilanden op Eigen Kracht