Werkwijze

Heeft u voornemens om een project te ontwikkelen dat bijdraagt aan de duurzame economische en ecologische ontwikkeling van het Waddengebied? Bekijk de routekaart subsidies Waddengebied of bezoek de website investereninhetwaddengebied.nl om te bepalen welke subsidievorm voor u interessant is. Komt u uit bij het IKW? Neem dan contact op met één van voorzitters van de opgaveteams.

Opgaveteams
Om robuuste waddenbrede projecten en programma’s te realiseren werkt het IKW per thema met opgaveteams. Deze opgaveteams hebben in samenwerking met de regisseurs van het Waddenfonds een initiërende, sturende en begeleidende rol bij de ontwikkeling van projecten en programma’s in een samenhangend geheel. Het gaat bij het IKW niet over kortlopende en afgebakende projecten, maar om het signaleren en leggen van dwarsverbanden met lokale en provinciale beleidsthema’s, gebiedsvisies en projecten om zo samen met de initiatiefnemers grote waddenbrede projecten en programma’s uit te werken die vanuit verschillende financieringsstromen worden gefinancierd.

Randvoorwaarden
Uw project moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Grootschalig passend binnen de thema’s van het IKW ;
  • Waddenbreed of mogelijkheid tot uitrolbaarheid;
  • Looptijd van circa 5 jaar of meer;
  • Één of meerdere innovatieve elementen;
  • Subsidiabele kosten vanaf € 500.000,- .

Opgaveteams
Documenten