14 maart 2016

Contact

 

Regieteam Investeringskader Waddengebied

– Jelske Leemeijer, secretariaat regieteam, 058 233 90 20, leemeijer@waddenfonds.nl en info@waddenfonds.nl
– Jan Doornbos, lid regieteam– Fryslân – 06 55121258, doornbos@fryslan.nl
– Leendert van Galen Last, lid regieteam – Groningen, 06 227 903 18, van.galen.last@provinciegroningen.nl
– Lousanne Kaal, lid regieteam – Noord-Holland, 06 18609499, kaall@noord-holland.nl
– Derck Buitendijk, voorzitter regieteam – extern, 06 53867224, buitendijk@berenschot.n
– Dick Hamhuis, adviseur regieteam – Waddenfonds, 06 290 81 798, hamhuis@waddenfonds.n
– Khoji Wesselius, secretaris regieteam, 06 11387976, wesselius@waddenfonds.nl
– Jan Beekman, lid regieteam – Groningen, 050-3164239, j.a.beekman@provinciegroningen.nl

Regieteam Waddengebied

Regieteam Waddengebied