Eilanden op eigen kracht

Eilanden op eigen kracht

Zelfvoorzienend zijn in de behoefte aan energie, water en grondstoffen is een gezamenlijke ambitie van de Waddeneilanden. Met de geringe omvang van de eilanden is dit een realistische ambitie die naadloos aansluit bij de wereldwijde thema’s over klimaatadaptatie, energietran­sitie, circulair gebruik van grondstoffen, de voedselketen en een inclusieve samenleving. Voor deze SDG’s, of Duurza­me Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, is ook Nederland een inspanningsverplichting aan­gegaan. De eilanden zijn hiervoor een ideale proef­tuin, waarbij het gebied zich ook internationaal kan onderscheiden in het verlengde van de Unesco-status van de Waddenzee als Werelderfgoed. De focus binnen dit thema ligt op het faciliteren van projecten en gebiedsprocessen die deze ontwikkelingen versnellen én die bij voorkeur aansluiten op de Gebiedsagenda Wadden 2050 en het programma Waddeneilanden 2021-2026. Op die manier blijft er ook ruimte voor projecten die vanuit leefbaarheid, duurzaam toerisme en klimaatadaptieve landbouw bijdragen aan de toekomst van de eilanden.

Onder dit thema vallen de volgende programmalijnen met nadruk op de lijnen 5,6 en 7:

  1. Duurzaam transport;
  2. Duurzaam (vakantie) verblijf;
  3. Duurzame sectoren;
  4. Duurzaam (re)creatief aanbod;
  5. Zelfvoorzienende eilanden (energie);
  6. Zelfvoorzienendheid (drink)water;
  7. Circulair grondstoffengebruik;
  8. Kennis, samenwerking en monitoring

Bent u bezig met het uitwerken van een project of programma dat onder dit thema valt, neem dan contact op met de voorzitter van het opgaveteam Eilanden op eigen kracht.

Havenontwikkeling en natuurverbetering
Eems-Dollardgebied in balans