8 januari 2018

Eilanden op eigen kracht

Volledig zelf voorzien in de behoefte aan energie en water is een onderwerp dat alle eilanden aanspreekt en bijdraagt aan het internationaal op de kaart zetten van dit unieke stukje Nederland. De schaal van de eilanden maakt het realistisch om die zelfvoorzienendheid op termijn te realiseren.

Het benutten van het predicaat Werelderfgoed voor de eilanden kan met name in promotionele zin bijdragen aan versterking van het buitenlandse toerisme. Het beter vermarkten van de natuurcomponent biedt eveneens kansen. Aandachtspunten zijn het verbeteren van de toegankelijkheid en het versterken van de verbinding met duurzaamheid. Deze integrale gebiedsopgave richt zich daarmee op het in samenhang verbeteren van duurzaamheid met toerisme en natuur. Economisch zijn die elementen sterk met elkaar verbonden.

Insteek
De Waddeneilanden moeten de beste plek zijn om te wonen, te werken en te bezoeken. Daarom zet deze majeure opgave in op het doorontwikkelen van schone, duurzame en zelfvoorzienende eilanden. De nadruk ligt op het zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden op het gebied van energie, water en grondstoffen. Daarbij bestaat er volop ruimte om te werken met innovatieve pilots. Het streven is dat de Waddeneilanden een voorbeeld zijn van hoe, binnen kleinschalige sociale structuren, de zelfvoorziening in energie, water en andere grondstoffen kan worden georganiseerd. In het verlengde daarvan moeten de talrijke gasten ontvangen worden op een manier die past bij de status van de Waddenzee als Werelderfgoed.

Programmeerlijnen
Binnen de majeure opgave ‘Eilanden op eigen kracht’ onderscheidt het investeringskader op dit moment de volgende programmalijnen: Duurzaam transport, Duurzaam (vakantie)verblijf, Duurzame sectoren, Duurzaam (re)creatief aanbod van Werelderfgoedklasse, Zelfvoorzienende eilanden, Zelfvoorzienendheid water en Kennis, samenwerking en monitoring. Binnen het opgaventeam wordt nagedacht of er verdere focus nodig is en mogelijk programmeerlijnen kunnen worden samengevoegd.

Projecten
Binnen de programmeerlijnen zijn inmiddels meerdere projecten en programma’s in beeld gebracht. De voortgang wordt per initiatief met de volgende iconen aangegeven:

 Slow Mill
Onder leiding van SMS Projects bv wordt door verschillende partners gewerkt aan de eerste grote pilot voor het ontwikkelen van de ‘Slow Mill’, een techniek waarmee golfenergie in de Noordzee benut kan worden voor de opwekking van elektriciteit. Doel is de realisatie van een golfenergiepark voor de kust van Texel. Lees verder >

 Green Goods Texel
Doel van het project is om op Texel een nieuw type vergister te ontwikkelen, aanvankelijk gericht op vergisting van gras. Vanaf het moment dat biomassa uit zee beschikbaar komt, kan dit eveneens worden benut.

 Biovergister Ameland
Door middel van vergisting onder hoge druk kan met een groter rendement groen gas worden geproduceerd. Deze nieuwe techniek wordt toegepast op Ameland om uit afvalwater, zuiveringsslib en keukenafval groen gas te produceren.

 Bezoekerscentrum Schiermonnikoog
Het project ‘Centrum Gastvrij Schiermonnikoog’ is een gezamenlijk project van Natuurmonumenten, VVV, Nationaal Park/Bezoekerscentrum en Gemeente Schiermonnikoog. In het nieuw te bouwen informatiecentrum kunnen de honderdduizenden gasten die jaarlijks het eiland bezoeken op een professionele en gastvrije manier worden ontvangen en wegwijs gemaakt. Lees verder >

 Tidal Kite
De Tidal Kite van SeaQurrent is een innovatief project gericht op het winnen van energie uit getijdenstroming. Het project past in het IKW met name binnen de opgave Eilanden op eigen kracht en kan een bijdrage leveren aan de zelfvoorzienendheid van de eilanden.

Opgaveteam
Het opgaveteam voor de majeure opgave ‘Eilanden op eigen kracht’ bestaat uit de volgende leden:
– Bert Wijnsma (vz.), a.g.wijnsma@fryslan.frl
– Jacoline Beerepoot, jacoline.beerepoot@waddenfonds.nl
– Durk Holwerda, d.holwerda@fryslan.frl
– Quirinus Schouten, qschouten@dewaddeneilanden.nl
– Hugo Vegter, Vegterh@noord-holland.nl
– Pieter de Vries, PdeVries@Texel.nl