Eems-Dollardgebied in balans

Eems-Dollardgebied in balans

De Eems-Dollard is één van de twee laatste natuurlijke zoet-zout-overgangen in Nederland. Het gebied is in de late Middeleeuwen ontstaan door meerdere overstromingen en stormvloeden en is een belangrijke kraamkamer voor biodiversiteit. Onder het Eems-Dollardgebied vallen ook het aangrenzend kustgebied met zeehavens en bedrijventerreinen.

Een gezonde Eems-Dollard is belangrijk voor de natuurwaarden in en rond het waddengebied. Projecten en programma’s richten zich op het verbeteren van de ecologische waarden met de nadruk op het ingrijpend verbeteren van de waterhuishouding. Gelet op het feit dat de economische ontwikkeling van de Eemshaven en de haven van Delfzijl een zeer belangrijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid en leefbaarheid, wordt ingezet op het realiseren van een gezond en veerkrachtig ecosys­teem met voldoende ruimte voor een duurzame (door)ontwikkeling van de havens en bedrijventer­reinen. Projecten en programma’s die ontwikkeld worden binnen dit thema richten zich op:

  1. Creëren van brakke overgangszones en zoet-zoutverbindingen;
  2. Onttrekken van slib;
  3. Vergroening van de chemie.

Bent u bezig met het uitwerken van een project of programma dat onder dit thema valt, neem dan contact op met de voorzitter van het opgaveteam Eems-Dollardgebied in balans.

Eilanden op eigen kracht
Maintenance Page