Sfeerimpressie en interviews van het symposium Van dijkversterking tot klimaatadaptieve Waddenkust

Ruim 200 deelnemers trok het symposium Van dijkversterking tot klimaatadaptieve Waddenkust op 13 mei in Holwerd. Centraal stond de vraag hoe het Waddengebied toekomstbestendig kan worden gemaakt voor volgende generaties. Een brede integrale benadering is daar een belangrijk uitgangspunt voor. Het is nu nodig om te zoeken naar een werkbare balans met een wenkend perspectief voor zowel ecologie als economie. Vanuit die gedachten spraken een aantal sprekers vanuit verschillende invalshoeken over de opgaven, de dilemma’s, uitdagingen en kansen voor de Waddenkust. Zie ook het filmpje met een sfeerimpressie hieronder:

Daarnaast zijn de verschillende sprekers kort geïnterviewd. Wat zij te vertellen hadden kunt u in de korte interviews hieronder terugzien en horen.

Fries gedeputeerde Matthijs de Vries geeft in dit interview aan wat het belang is om blijvend te investeren in het Waddengebied.

Renske de Winter is onderzoeker bij Deltares een is hoofdauteur van het rapport Deltascenario’s 2024 (klik hier voor de volledige versie). In het interview verteld ze over de aanleiding voor dit rapport, geeft ze tips aan de bestuurders en wat er nodig is om het Waddengebied de komende decennia op een volhoudbare manier te ontwikkelen.

Matthijs Buurman van de provincie Groningen en Peter van Dijken van Programma Eems-Dollard 2050 spreken over de ervaringen die zij inmiddels hebben opgedaan met integraal samenwerken, maar ook welke hobbels ze nog moeten overwinnen en welke tips ze anderen geven.

Annette van Velde is bestuurder bij Noorderzijlvest en verteld in het interview over integrale samenwerking in het Waddengebied, de rol van het waterschap en zoetwaterbeschikbaarheid.

Jouke van Dijk is emeritus hoogleraar RUG en oud lid van de Waddenacademie. In zijn interview verteld hij over de kansen die hij ziet op het gebied van economie. De klimaatverandering dwingt ons om het anders te gaan doen, juist ook vanuit de huidige verdienmodellen.

Katja Phillipart, directeur van de Waddenacademie en Titian Oterdoom, IKW presenteerden tijdens het symposium het door de Waddenacademie geschreven rapport “Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010-2022” (hier te lezen). Tijdens het interview geven ze aan waar de knelpunten zitten en welke oplossingen er mogelijk zijn.

Harm Beerda spreekt vanuit zijn rol binnen de Vereniging Circulair Friesland over de kansen voor een circulaire ontwikkeling van het Waddengebied.

Bert Wijnsma, programmamanager IKW en Evert Jan van Nijen, directeur Vereniging Circulair Friesland vatten het symposium samen en benadrukken dat een integrale aanpak cruciaal is voor de toekomst van het Waddengebied.

 

Investeren in het unieke cultuurlandschap van het Waddengebied
Integrale benadering uitgangspunt voor klimaatadaptieve Waddenkust