Programma symposium Investeren in het Waddengebied

09.30Inloop met koffie & thee
10.00 Start Plenaire bijeenkomst in de grote zaal waarin we bijgepraat worden ontwikkelingen in het Waddengebied
Welkom door dagvoorzitter Jaap Jepma
Opening door Douwe Hoogland, Cees Loggen en Johan Hamster namens de Waddenprovincies
     Keynote: Erik Wagener, ontwikkelingen aan de Waddenkust
Paneldiscussie dijkversterking i.r.t. klimaatadaptatie en integrale kustontwikkeling met Erik Wagener, Bé de Winter, Tjip Douwstra, Cees Loggen,  Douwe Hoogland, Frances Heijman en Evert Jan van Nijen
Spreker: Michiel Uitdehaag, investeren in het Waddengebied
Paneldiscussie circulariteit en duurzaamheid met Michiel Uitdehaag, Douwe Hoogland, Cees Loggen en Hanneke Schmeink
Spreker: Harm Post, havens in breder perspectief inclusief recreatie en toerisme
Paneldiscussie over havenontwikkeling, natuurverbetering,  toerisme & recreatie met Johan Hamster, Stefan van Keijzerswaard, Rebecca Slijver en Martin Cnossen
12.40 Lunch: ‘Buffet de Wadden’
14.00 Plenaire bijeenkomst in de grote zaal  over IKW, lopende en komende majeure  gebiedsontwikkelingen in het Waddengebied
Pitch Gebiedsontwikkeling Den Helder/ Waddenbaai: Ingmar Zwier en Roderik van Deutekom
Pitch Programma Harlingen: Ellen Bruins Slot
Pitch Fries Programma Waddenkust: Rosanne van Bodegom en Pieternel Heeres
Pitch Holwerd aan Zee: Kees van Es
Pitch Eemszijlen: Matthijs Buurman en Albert Vos
IKW: rol en inzet voor de komende jaren Bert Wijnsma
15.00Informatiemarkt IKW- programma’s en projecten inclusief hapje en drankje.  Er zijn meer dan 25 projecten en programma’s die u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in hun projecten. Maak gebruik van deze uniek kans!
16.30 Eind 

Sprekers van de dag zijn

Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Avine Fokkens, gedeputeerde provincie Fryslân

Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland

Johan Hamster, gedeputeerde provincie Groningen

Bé de Winter, bestuurder Wetterskip Fryslân

Tjip Douwstra, bestuurder Waterschap Hunze en Aa’s

Michiel Uitdehaag, burgemeester  Texel

Harm Post, directeur Haven Lauwersoog

Stefan van Keijzerswaard, wethouder gemeente Het Hogeland  en voorzitter van de Waddenkustgemeenten

Rebecca Slijver, wethouder gemeente Noardeast Fryslân, namens de Waddenkustgemeenten als porteuillehouder/trekker Toerisme en Recreatie

Frances Heijman, programmamanager Eems Dollard 2050

Evert Jan van Nijen, directeur Circulair Friesland

Hanneke Schmeink, circulaire Loods Gastvrijheidssector

Martin Cnossen, directeur Visit Wadden

Bert Wijnsma, programmamanager Investeringskader Waddengebied (IKW)

Ingmar Zwier, gemeente Den Helder

Roderik van Deutekom, projectleider Waddenbaai

Ellen Bruins Slot, projectleider programma Harlingen

Rosanne van Bodegom, programmamanager Fries programma Waddenkust

Pieternel Heeres, wetterskip Fryslân

Kees van Es, projectleider Holwerd aan Zee, namens de samenwerkende organisaties                      

Matthijs Buurman, projectleider Eemszijlen

Albert Vos, projectleider Eemszijlen

Jaap Jepma, Noordtij – dagvoorzitter

Nieuws
Parkeergelegenheid symposium