9,3 miljoen extra aangevraagd voor IKW-projecten Ruim baan voor Vissen 2 en Vismigratierivier

9,3 miljoen extra aangevraagd voor IKW-projecten Ruim baan voor Vissen 2 en Vismigratierivier

De initiatiefnemers van de IKW-projecten Ruim Baan voor Vissen 2 en de Vismigratierivier Afsluitdijk hebben extra IKW-Waddenfonds subsidie aangevraagd voor het behalen van hun doelen. Beide projecten hebben te maken met flinke vertraging en kostenstijgingen vanwege de COVID-pandemie en de oorlog in Oekraïne.

Ruim Baan voor Vissen 2
Het project Ruim Baan voor Vissen 2 richt zich op het herstel van de aquatische ecologische verbindingen tussen zoet en zoet langs de hele Noord-Nederlandse Waddenkust. Denk aan de aanleg van zoet-zout overgangen, het herstellen en koppelen van de ecologische verbindingen met het achterland, de ontsluiting en het herstel van paai- en opgroeigebieden voor vis, kennisontwikkeling en monitoring en bredere aandacht voor het thema vismigratie. Binnen het project Ruim Baan voor Vissen 2 zijn naast de prijsstijgingen inmiddels veranderde inzichten ontstaan over de uitvoering. Dit draagt er nu aan bij dat de initiatiefnemers de projectperiode met twee jaar willen verlengen tot 31 december 2027. Om het project daarin te laten slagen heeft de Stuurgroep Waddenprovincies op 23 juni een positief advies uitgebracht richting het Waddenfonds voor een extra financiële bijdrage van ruim 4,3 miljoen euro.

Vismigratierivier Afsluitdijk
Het project Vismigratierivier Afsluitdijk (VMR) is een iconisch project op een iconische plek. Met de aanleg van een 4 kilometer lange rivier dwars door de Afsluitdijk, ter hoogte van Kornwerderzand, wordt een zo natuurlijk mogelijke zoet-zout overgang gemaakt voor grootschalige vismigratie. Het resultaat is uiteindelijk een slim doordacht technisch kunstwerk waarbij elk bezoek de rijkdom aan planten en dieren zichtbaar maakt. Met de aanleg van de VMR ontstaat een wetland van ruim 55 hectare waar beleving en bewustwording centraal staan. Door stijgende bouwkosten en de algehele vertraging van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk heeft het project te maken met kostenstijgingen.. Om daarin tegemoet te komen heeft de Stuurgroep Waddenprovincies op 23 juni een positief advies gegeven richting het Waddenfonds om 5 miljoen extra subsidie te verstrekken voor de succesvolle afronding van dit prestigieuze project.

Met deze positieve adviezen wordt het voor beide projecten mogelijk om hun beoogde resultaten te halen en bij te dragen aan het in balans verder ontwikkelen van het Waddengebied.

Meer lezen over de projecten zelf? Klik hier voor het project Ruim Baan voor Vissen 2 en hier voor het project Vismigratierivier Afsluitdijk.

Nieuwe reeks inspiratiekaarten en culinaire foodroutes
Eemszijlen: Werken aan een veilige en toekomstbestendige Waddenkust