Oproep aan het Rijk om mogelijkheden Energie uit water te versnellen

Op dit moment worden er drie IKW-Waddenfonds projecten uitgevoerd in het Waddengebied die zich bezig houden met Energie uit Water (EuW). We hebben het dan over TidalKite, Blue Energy en SlowMill. Uit recent onderzoek van TNO, in opdracht van het Waddenfonds en in samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen, de Noord-Hollandse waddengemeenten en twee ontwikkelingsorganisaties: de Ontwikkelmaatschappij Noord-Holland Noord en Invest-NL, blijkt dat deze projecten al in 2030 een grote bijdrage kunnen leveren aan de zelfvoorzienendheid van de Waddeneilanden op het gebied van energie.

Energie uit water
De afgelopen jaren hebben alle drie projecten, mede met bijdragen uit de IKW-Waddenfonds subsidie, in de praktijk onderzocht of hun technieken een significante bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Het antwoord blijkt nu volmondig ja. Het gaat dan om drie vormen van EuW: getijdenenergie (TidalKite), golfenergie (Slow Mill) en energie uit het mengen van zoet en zout water (Blue Energy).

Voordelen Energie uit Water
Energie uit Water kent een aantal voordelen. Golven en getijden zijn er het hele jaar door en kunnen daardoor andere duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, goed aanvullen. Door lokale opwek in de Waddenzee kan daarnaast direct worden geleverd aan gebruikers. Dat scheelt in de aanleg van kabels over de kwetsbare Waddenbodem, aangezien er minder stroom getransporteerd hoeft te worden naar de eilanden. Daarnaast kan Energie uit Water de stroomvoorziening stabieler te maken. Verder blijkt uit het onderzoek dat geen enkele vorm van EuW substantiële schade toebrengt aan het milieu en de natuur van de Waddenzee en het kustgebied.

Opschaling logische volgende stap
Alle drie projecten zitten nu nog in de pilot/demonstratiefase, maar de resultaten zijn veelbelovend en opschaling is een logische volgende stap. Hiervoor is het echter belangrijk dat de rijksoverheid op korte termijn belemmeringen wegneemt. TNO geeft aan dat er regeltechnische en juridische wijzigingen nodig zijn die de netbeheerders meer ruimte geven om andere factoren mee te nemen in de afwegingen voor de volgorde waarin projecten aangesloten worden. Zo hebben EuW-technieken op grond van de Elektriciteitswet nog geen toegang tot het elektriciteitsnet. Financiering van aansluiting op het net van EuW is nodig om de businesscase in de startfase sluitend te maken en de verdere opschaling en doorontwikkeling van de technieken rond 2030 waar te maken. Daarom pleiten de partijen die het onderzoek hebben laten uitvoeren ervoor dat het Rijk uitzoekt hoe dit beter geregeld kan worden, zodat de EuW-technieken straks niet achter het net vissen. Om deze oproep kracht bij te zetten is het onderzoek op woensdag 31 januari officieel door Rosan Kocken, voorzitter van het Waddenfonds en Waddengedeputeerde van de provincie Noord Holland, overhandigd aan demissionair klimaatminister Rob Jetten.

Lees hier het volledige TNO Rapport.

‘Wad Gaat Om’ gaat strijd met plasticvervuiling in het Waddengebied aan
Positief besluit vervolgaanvraag IKW-Waddensubsidie TidalKite