Landschapstriënnale Dynamische Waddendelta

In september 2023 worden onder de titel DYNAMISCHE WADDENDELTA de schijnwerpers op de Waddenkust van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen gezet. De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek van zowel bewoners als bezoekers.

Daarvoor zijn drie verschillende programmalijnen ontwikkeld, een PODIUM voor het publiek, een PLATFORM voor nieuwe netwerken van bewoners en ondernemers met name ook voor jongeren en een PANORAMA voor professionals om te werken aan het toekomstperspectief 2100 voor een klimaatbestendige kustlandschap. Deze unieke Waddenkust, gelegen aan het Werelderfgoed Waddenzee kent een aantal majeure opgaven, zoals onder andere de versterking van de Waddendijk die de komende jaren wordt uitgevoerd.

Centraal staat een integrale, gebiedsgerichte aanpak vanuit negen regionale iconen met verschillende, unieke identiteiten.

De negen regio’s tussen Den Helder en de Duitse grens worden verbonden door drie thema’s, de Waddenzeedijk met de buitendijkse natuurgebieden, de Waddenlandbouw met de focus op de agrotoeristische infrastructuur en de Waddendorpen, waarbij een aantal kerken is opengesteld als een ontmoetingsplaats.

De Landschapstriënnale is daarmee een festival gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. Elke drie jaar landt de triënnale in een andere regio om daar de schijnwerpers te richten op specifieke opgaven, ontwikkelingen en thema’s. De Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta – vindt plaats van 1 t/m 30 september aan de unieke Waddenkust, van Den Helder tot aan de Duitse grens.
>> Klik hier voor het programma

Van droom naar werkelijkheid: Holwerd aan Zee
Nieuwe reeks inspiratiekaarten en culinaire foodroutes