Investeringskader Waddengebied

Het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 is een initiatief van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. De drie Waddenprovincies hechten groot belang aan samen optrekken voor een duurzame versterking van het ongedeelde Waddengebied. Centraal in de gezamenlijke inzet staan majeure opgaven. Hierbij is het Waddenfonds een instrument dat de provincies effectief willen benutten voor het realiseren van hun ambities.

De Zeven Gebiedsdelen

Noordkop

De havens van Den Helder en Den Oever bepalen samen met het agrarische achterland het beeld van de Noordkop, met als opvallend element Wieringen.

Afsluitdijk

De in 1932 gereedgekomen dam is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van Nederlands waterbouwkunde en trekt jaarlijks 300.000 bezoekers uit alle windstreken van de wereld.

Waddenzee

De Wadden is een Natura 2000-gebied van internationale betekenis en heeft tevens de status van Werelderfgoed.

Kustzone Fryslân en Groningen

Het open landschap van het Waddenkustgebied is in de loop van honderden jaren grotendeels gegroeid door verkweldering, ophogingen (terpen/wierden), bedijkingen en diverse schillen van landaanwinning.

Waddeneilanden

Nederland telt vijf Waddeneilanden, namelijk Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Lauwersmeer

Het Lauwersmeergebied is van oorsprong een getijdendelta. In de jaren zestig van de 20ste eeuw is de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee en is het Lauwersmeer ontstaan.

Eems-Dollard

Het Eems-Dollard gebied is een plattelandsgebied met veel kleine kernen en Delfzijl als grotere stad, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Oldambt, Delfzijl en Eemsmond.

Deelnemende Provincies