8 januari 2018

Meer weten?

Contact

Jellie de Jong, secretaris regieteam, 058 292 5402, info@ikwaddengebied.nl

Regieteam Investeringskader Waddengebied

Max Hoekzema, 06 54228167,  hoekzemam@noord-holland.nl
Siem Akkerman, 06 52684437,  s.s.akkerman@fryslan.frl
Leendert van Galen Last, Groningen, 06 227 903 18, l.van.galen.last@provinciegroningen.nl
Kees Joustra, Noord-Holland, 06 18609436, joustrak@noord-holland.nl 
Marre Walter, adviseur Waddenfonds, 06 290 81 798, marre.walter@waddenfonds.nl 

Leden Opgaveteams

Waddenzee:
Albert Reisema (vz.), a.reitsema@fryslan.frl
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl
Meinte Engelmoer  m.engelmoer@fryslan.frl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Havenontwikkeling & natuurverbetering:
Ron Stapel (vz.), stapelr@noord-holland.nl
Suzanne Buter, S.C.M.Buter@provinciegroningen.nl
Albert Reitsema, a.reitsema@fryslan.frl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Versterken en Vermarkten Werelderfgoed:
Jan Beekman (vz.), j.a.beekman@provinciegroningen.nl
Femke van Akker, f.g.vanakker@fryslan.frl
Joris Pieter Neuteboom, neuteboomj@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Vitale Kust en Afsluitdijk:
Siem Akkerman (vz.), s.s.akkerman@fryslan.frl
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl

Eems-Dollardgebied in balans:
Gerwin Wiersma (vz.), g.wiersma@provinciegroningen.nl
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Eilanden op Eigen Kracht:
Bert Wijnsma (vz.), a.g.wijnsma@fryslan.frl
Jacoline Beerepoot, jacoline.beerepoot@waddenfonds.nl
Durk Holwerda, d.holwerda@fryslan.frl
Quirinus Schouten, qschouten@dewaddeneilanden.nl
Hugo Vegter, Vegterh@noord-holland.nl
Pieter de Vries, PdeVries@Texel.nl

Websites

www.waddenzee.nl
www.waddenfonds.nl