8 januari 2018

Meer weten?

Contact

Jellie de Jong, secretaris regieteam, 058 292 5402, jellie.dejong@fryslan.frl

Regieteam Investeringskader Waddengebied

Derck Buitendijk (vz.), extern, 06 53867224, d.buitendijk@berenschot.nl
Sjoerd Vrieswijk, Fryslân – 06 52071118, s.m.vrieswijk@fryslan.frl
Leendert van Galen Last, Groningen, 06 227 903 18, l.van.galen.last@provinciegroningen.nl
Kees Joustra, Noord-Holland, 06 18609436, joustrak@noord-holland.nl 
Marre Walter, adviseur Waddenfonds, 06 290 81 798, marre.walter@waddenfonds.nl 

Leden Opgaveteams

Waddenzee:
Albert Reisema (vz.), a.reitsema@fryslan.frl
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Havenontwikkeling & natuurverbetering:
Ron Stapel (vz.), stapelr@noord-holland.nl
Suzanne Buter, S.C.M.Buter@provinciegroningen.nl
Albert Reitsema, a.reitsema@fryslan.frl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Versterken en Vermarkten Werelderfgoed:
Jan Beekman (vz.), j.a.beekman@provinciegroningen.nl
Femke van Akker, f.g.vanakker@fryslan.frl
Joris Pieter Neuteboom, neuteboomj@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Vitale Kust en Afsluitdijk:
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Tineke Cazemier, z.r.cazemier@fryslan.frl
Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl

Eems-Dollardgebied in balans:
Gerwin Wiersma (vz.), g.wiersma@provinciegroningen.nl
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Irene van Dorp, i.van.dorp@provinciegroningen.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Eilanden op Eigen Kracht:
Bert Wijnsma (vz.), a.g.wijnsma@fryslan.frl
Quirinus Schouten, qschouten@dewaddeneilanden.nl
Durk Holwerda, d.holwerda@fryslan.frl
Barend Leest, b.b.leest@fryslan.frl
Hugo Vegter, Vegterh@noord-holland.nl

Websites

www.waddenzee.nl
www.waddenfonds.nl