Samen investeren in het Waddengebied

Op donderdag 9 februari vond het symposium: Investeren in het Waddengebied plaats in de IJsherberg in Dokkum. Met ruim 250 deelnemers, werd door bestuurders, beleidsmakers, ondernemers, stichtingen, onderwijsinstellingen en natuurorganisaties gesproken over de grote opgaven die er de komende decennia liggen om het Waddengebied toekomstbestendig te ontwikkelen. Het resultaat een inspirerende dag waar veel werd nagedacht en gesproken over de oplossingen om daar de komende jaren vanuit de hele Waddencommunity aan bij te dragen.

Onderstaand een korte impressie.

Volop inzetten op integrale gebiedsontwikkeling
Drie waddenprojecten krijgen groen licht om subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds