Hannes Heijmering, nieuwe voorzitter opgaveteam Havenontwikkeling en Natuurverbetering

Per 1 april is Hannes Heijmering de nieuwe voorzitter van het opgaveteam Havenontwikkeling en Natuurverbetering. Hij is recreatiesocioloog en werkt sinds 1999 bij de provincie Noord-Holland. Eerst als projectleider van de realisatie van diverse groengebieden in en rond de Haarlemmermeer en als ‘bewaker’ van afspraken ter compensatie van de aanleg van de vijfde baan op Schiphol. Daarna als plaatsvervangend programmamanager van het Investeringskader Landelijk Gebied. Hierbij moest geld van het Rijk verdeeld worden over diverse projecten: van natuurontwikkeling tot de aanleg van recreatiegebieden.

De afgelopen jaren was hij beleidsadviseur voor het Waddengebied. En dan gaat het onder andere over de Agenda voor het Waddengebied, de beheerautoriteit Waddenzee en het Waddenfonds.

Hannes is trots op het unieke Waddengebied en op de samenwerking tussen de drie Waddenprovincies. Hannes blijft zich naast het voorzitterschap dus ook bezig houden met vele beleidsonderwerpen over het Wad.

Inspirerende Waddag in Noardwest-Fryslân
Digitaal magazine IKW online