Inspirerende IKW waddendagen

Op 14, 28 september en 28 oktober werden er door het IKW drie veldexcursies georganiseerd. De provinciale ambtenaren die aan het Investeringskader Waddengebied werken gingen op bezoek bij actuele projecten die in ontwikkeling zijn, maar ook projecten die al zijn gerealiseerd.  Een welkome afwisseling, na anderhalf jaar digitale overleggen. Eindelijk was het mogelijk om elkaar weer eens te ontmoeten. Verschillende ambtenaren zagen elkaar daarbij voor het eerst “live”. Belangrijk doelen van de waddendagen zijn het delen van kennis, het opdoen van inspiratie en het verder verbinden en versterken van de projecten die onder het IKW vallen.

Het Noord-Hollandse Wad
Op 14 september vond de eerste waddendag plaats in Noord-Holland. Tijdens een dag vullend programma werden de ambtenaren meegenomen naar de Noord-Hollandse Waddenkust. Hier bezochten ze een aantal projecten die momenteel in Noord-Holland worden uitgevoerd of in voorbereiding zijn.  Zo werden ze bijgepraat over de maritieme infrastructuur van Den Helder. Werd via een fietstocht door het gebied ervaren hoe het project Rondje Waddenbaai de toeristisch—recreatieve infrastructuur een boost kan geven én bezocht het gezelschap het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont dat in het teken staat van het project Donkerte.

Het Friese Wad
Op 28 september vond de tweede waddendag plaats in Fryslân. Er werd gestart  in het nieuwe kennis- en informatiecentrum Terp Hegebeintum. Hegebeintum is een piepklein dorpje dat wereldberoemd is vanwege de hoogste terp. Vanuit het centrum gingen de deelnemers, na een korte excursie naar de kerk van Hegebeintum, door naar het gemaal de Heining in de zeedijk en vervolgens naar de kwelders bij Holwerd. Hier kregen ze op verschillende plekken informatie van het Wetterskip en het Fryske Gea over het gemaal, de vismigratie, de kwelders en de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. De dag werd afgesloten met uitleg over het project Holwerd aan zee en werd stilgestaan bij de problematiek van de vaarverbinding rond de bereikbaarheid van Ameland.

Het Groningse Wad
Op 28 oktober was de laatste waddendag in Groningen. In het Delfzijl werd een toelichting gegeven op het programma Eems-Dollard in Balans. Daarna werd een bezoek gebracht aan een aantal innovatieve industriële projecten en gingen de ambtenaren richting Borgsweer, waar zij onderweg werden bijgepraat over de pilot ophoging landbouwgronden. In Borgsweer werden de deelnemers getrakteerd op een lunch met regioproducten van het programma Waddengastronomie met daarna aandacht voor het projectidee Bezinningstoerisme en de aanstaande combiprojecten in Eemszijlen. De dag werd afgesloten met een wandeling langs Groote Polder naar Termunterzijl met aandacht voor het project Atlantikwal, om vervolgens in het Visserijmuseum alle informatie nog eens rustig met elkaar te bespreken.

Waddendagen IKW geslaagd
Het interprovinciale IKW-team kijkt met een positieve blik terug op de IKW waddendagen. De actieve programma’s en de bezoeken aan de verschillende gebieden, hebben er enerzijds aan bijgedragen dat er een beter beeld is ontstaan over de verschillende gebiedsontwikkelingen en de projecten die daar bij horen. Daarnaast boden de dagen een schat aan informatie van de initiatiefnemers en strategische partners die tijdens de gebiedsbezoeken een bijdrage hebben geleverd.

Gezamenlijk portaal: investeren in het Waddengebied online
Waddendiner Nieuwspoort start Waddengastronomie