Subsidie voor project tegen medicijnresten in Waddenzee

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen die medicijnresten vanaf de zuiveringsinstallatie via het Eemskanaal in de Waddenzee terecht. Daar veroorzaken ze schade aan het ecologisch systeem. De kosten van het pilotproject met de naam REGAIN zijn € 3,5 miljoen. Het Waddenfonds subsidieert daarvan € 1,2 miljoen. Voor de zomer berichtte we al over dit project met de naam REGAIN als een van de projecten die onder de vlag van het Investeringskader Waddengebied (IKW) valt.  Als de proef in Garmerwolde slaagt, dan kan deze zuiveringstechniek ook elders in het Waddengebied worden ingezet.

Naast het verwijderen van medicijnresten krijgt het rioolwater ook nog een andere behandeling zodat het geschikt wordt voor industriële processen. Het is de bedoeling dit water op termijn te leveren aan bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die hoeven dan niet langer kostbaar en steeds schaarser wordend drinkwater te gebruiken. Op die manier wil REGAIN twee vliegen in één klap slaan. In het project werken Waterschap Noorderzijlvest, watertechnologiebedrijf WLN, kennis- en informatiecentrum CEW (Centre of Expertise Water Technologie) en North Water, leverancier van industrieel industriewater, samen.

Uit onderzoek blijkt dat er dagelijks alleen al via de rioolzuiveringsinstallatie van Garmerwolde en het Eemskanaal zeven kilo medicijnresten in de Waddenzee terechtkomt. Met bacteriologische processen wil REGAIN de medicijnen uit het rioolwater halen. Daarnaast zullen er eveneens duurzame technologieën worden ingezet om het gezuiverde afvalwater verder geschikt te maken als proceswater voor het bedrijfsleven.

De pilot op de rioolzuiveringsinstallatie duurt drie jaar. Als de test slaagt dan willen de projectpartners een volledig nieuwe fabriek bouwen in Garmerwolde. Realisatie hangt mede af van de vraag naar gezuiverd industriewater. Als die er is, kan de fabriek er in 2027 staan.

De kennis die wordt opgedaan zal worden gedeeld en verspreid in het gehele Waddengebied. Ook voor andere Waddenhavens als Harlingen en Den Helder en voor de Waddeneilanden, kan dit project een duurzame economische ontwikkeling stimuleren. Ook omdat proceswater vaak een belangrijke randvoorwaarde is voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Daarnaast biedt gerecycled rioolwater kansen voor de verdere ontwikkeling van waterstofindustrie.

Kill the Spill
Kennis over vogelbescherming op Wad beter benutten