Kennis over vogelbescherming op Wad beter benutten

Wetenschappers, onderzoekers en beheerders die betrokken zijn bij de bescherming van wad- en trekvogels in het Waddengebied, moeten de beschikbare kennis beter gaan delen en benutten. Dat is één van de uitkomsten van het Wadvogels Waddenatelier, dat woensdag 22 september door het Waddenfonds in Harlingen werd georganiseerd. Het fonds heeft de afgelopen jaren in meer dan 20 vogelprojecten in en rond de Waddenzee geïnvesteerd met als doel het leef- en broedgebied van wad- en trekvogels te verbeteren.

De vogelprojecten liggen verspreid over de hele Waddenzee, eilanden en de vaste kuststrook. Aandacht was er tijdens de bijeenkomst voor de resultaten van grote projecten als ‘Metawad’, ‘Wij en Wadvogels’ (IKW-project) en ‘Wadvogels van Allure’. Maar ook kleinere projecten kwamen aan bod. De uiteindelijke effecten van veel projecten moeten nog blijken. Wel is duidelijk dat bepaalde vogels zoals de drieteenstrandloper het beter doen, maar dat de aantallen van andere soorten zoals de blauwe kiekendief en de velduil nog lang niet op goed niveau zijn.

De deelnemers kwamen tot de conclusie dat de opgedane ervaring en kennis zeer waardevol is, maar nog beter door iedereen gedeeld en benut kan worden. De nieuwe kennisregisseur kan hierbij een goede rol vervullen.

De dag werd afgesloten met een bezoek aan het vogelgebied Hegewiersterfjild, aan de Waddenzeekust ten zuiden van Harlingen. Ruim tien jaar geleden is hier begonnen met de omvorming van akkerbouwland naar natuur. Nu als is het belangrijke pleisterplaats voor vogels waar ze kunnen broeden, foerageren, rusten en veilig kunnen verblijven tijdens hoogwater. 

Subsidie voor project tegen medicijnresten in Waddenzee
Monitoren van routes trekkende vissen in Súd Ie gestart