Slow Mill: Duurzame energie opwekken op zee

Op vrijdag 20 augustus 2021 werd de eerste Slow Mill installatie in gebruik genomen in de Kooyhaven. Gedeputeerde Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland knipte een lint door en daarmee komt de volgende fase van dit project in beeld. Het testen van de installatie op zee met twee doelen: energie opwekken onder zee-omstandigheden en de stormbestendigheid van de installatie. Mede-initiatiefnemer Erwin Meijboom: “Nu onze eerste installatie officieel in gebruik is genomen zoeken we momenteel naar het juiste moment voor het plaatsen van de Slow Mill in zee.”

Onderzoeksfase
Voordat de installatie in gebruik werd genomen hebben de initiatiefnemers Erwin Meijboom en Erwin Croughs hard gewerkt aan hun concept. Al in 2012 begonnen de heren met het uitwerken van hun ideeën. De jaren erna bestonden vooral uit testen, testen, testen. Eerst op labschaal, toen in open water en uiteindelijk in de Noordzee. De informatie die ze hieruit haalden hebben ze uitgewerkt in de eerste installatie die nu in gebruik is genomen. Erwin Meijboom: “Op dit moment ligt de installatie nog op het droge. We zijn bezig met de laatste fine-tuning om eventuele laatste mankementen te verhelpen. Je wilt immers niet dat er nog bugs in de installatie zitten voordat we hem echt in zee gaan testen.”

Rustige, stille zee
Zodra de laatste tests op het droge hebben plaats gevonden gaat de Slow Mill de zee in. Hiervoor leggen ze hem tussen twee boeien van Rijkswaterstaat op ongeveer 4 kilometer uit de kust van Texel. Op dit moment ligt het anker waar de Slow Mill aan vast komt te zitten daar al. De Slow Mill installatie zal naar zee worden gesleept en daar aan het anker gekoppeld. “Voor het te water laten van de Slow Mill en het koppelen aan het anker is het van belang dat we een rustige, stille zee hebben. Zodra het weer het toelaat gaan we ervoor,” aldus Meijboom.

Meerdere doelen
Wanneer de Slow Mill in zee ligt worden er meerdere tests uitgevoerd. Enerzijds willen de heren meten hoeveel energie de golven opwekken en anderzijds hoe de techniek zich staande houdt. Maar dat is niet het enige. Naast de energie die de Slow Mill opwekt, wordt er samengewerkt met het NIOZ. Zij hebben samen met Wageningen Marine Research een ecologische toets gedaan voor de Slow Mill. Hieruit is o.a. bekend geworden dat de Slow Mill convertors niet voor grote verstoringen zorgen bij het zeeleven. Daarnaast heeft NIOZ meerdere monsters genomen van het anker en wat blijkt de biodiversiteit rond en op het anker is met circa 33-50% toegenomen. Ook komen er 400 keer meer organismen voor op het anker dan eromheen. Meijboom: “Door menselijke activiteiten is de zeebodem van de Waddenzee een soort onderwaterwoestijn. Een groot deel van het harde substraat is verdwenen. Het anker neemt deze rol deels over en zorgt ervoor dat er weer meer leven ontstaat op de bodem. Hiermee heeft de Slow Mill meerdere doelen.”

Opschalen
Met de testen die de komende tijd gedaan zullen worden wordt duidelijk of de gegevens uit de onderzoeksfase kloppen. Wekt de Slow Mill inderdaad de hoeveelheid energie op die uit de onderzoeksfase naar voren kwam en is hij stormbestendig? Meijboom vertelt verder: “Met de test op zee wordt het mogelijk om aan de hand van het gedrag in het echt aanpassingen te doen. Denk aan de cyclus van de golfbewegingen en hoe de Slow Mill daarop reageert. Hoe reageren de hydraulische kleppen op de omstandigheden in zee? Het gaat vooral om het binnenhalen van zoveel mogelijk data om zo de Slow Mill verder te ontwikkelen.” Mocht de Slow Mill vervolgens de testen doorstaan en is deze verder gefinetuned dan willen de heren aan de slag met de ontwikkeling van een full scale proef met een grotere Slow Mill. Bij deze proef zal er een kabel naar Texel gaan, waar de energie vanuit de Slow Mill wordt opgeslagen in een warmtebatterij die daarmee 100 huishoudens jaarrond van stroom kan voorzien.

Breder inzetbaar
Belangstelling voor het project en de resultaten is er in ieder geval. Texel maar ook de andere eilanden volgen het project nauwlettend. Mocht het een succes worden, dan kan de Slow Mill ook bij de andere eilanden en het kustgebied worden ingezet en kunnen zij naast wind en zonne-energie ook gaan denken aan golfenergie om zo hun doelstellingen rond duurzame energie te halen.

Monitoren van routes trekkende vissen in Súd Ie gestart
Officiële opening informatiecentrum Het Baken