Slow Mill

Slow Mill

Thema: Eilanden op eigen kracht
Website: http://www.slowmill.nl/
Status: In uitvoering

Energie winnen uit de golfslag van de zee voor de stroomvoorziening op de Waddeneilanden. Dát is de ambitie van het IKW-project met de toepasselijke naam Slow Mill.

Voor de kust van Texel gaat initiatiefnemer Slow Mill een pilot uitvoeren met de eigentijdse watermolen. In dit geval wordt geen duurzame energie gewonnen uit rivieren of beken, maar uit de golfslag van de zee. Op deze manier duurzame stroom opwekken is uniek in de wereld en wordt nu voor het eerst in de praktijk op grotere schaal getest.

De pilot bestaat uit de plaatsing van Slow Mill voor de kust van Texel. Deze drijver, die je zou kunnen vergelijken met de techniek van de aloude watermolen, kan de energie van de golven omzetten in elektriciteit. Het prototype voor de kust van Texel is via een kabel aangesloten op het hoogspanningsnet. Tijdens de proef krijgen honderd huishoudens groene golfslagstroom. Als de pilot goed uitpakt, wordt er gekeken of alle Waddeneilanden op termijn zelfvoorzienend kunnen worden met de opwekking van golfenergie. Inmiddels is op 4 mijl uit de kust bij De Koog een groot betonnen anker (50 ton) geplaatst.

De proef moet veel nieuwe kennis opleveren over de techniek en de gevolgen ervan op de ecologie en de economie van het Waddengebied. NIOZ heeft al bodemonderzoek gedaan. Vervolgens is een bodemlander geplaatst met meetinstrumenten om zicht te verkrijgen op omstandigheden als stroming, temperatuur en zoutgehalte.

Totale investering: € 3,9 miljoen
Waddenfonds € 2,4 miljoen
Provincie € 0,4 miljoen
Overige financiers € 1,1 miljoen

Waddentools Swimway
Green Goods Texel