Wij&Wadvogels Schiermonnikoog

Een van de projecten die onder het IKW valt is het project Wij & Wadvogels. Met dit project wordt ingezet op het verbeteren van de leefomgeving voor vogels in het Waddengebied. Op maar liefst vijftien plekken wordt het Waddengebied aantrekkelijker gemaakt voor vogels. Een van deze plekken is Schiermonnikoog, waar men inmiddels langzaam van start is gegaan met het project.

Informerende live-uitzending
De nadruk op Schiermonnikoog ligt op het creëren van meer broed- en rustplekken voor wadvogels en daarnaast het realiseren van verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken. Vanuit die gedachte was er op maandag 10 mei een live-uitzending waarin boswachters van Natuurmonumenten, de wethouder en beleidsadviseur van de gemeente Schiermonnikoog en de projectleider vertellen over het doel van Wij&Wadvogels op Schiermonnikoog. Welke ontwikkelingen komen er om de hoek kijken en welke gevolgen heeft dat voor een aantal plekken op Schiermonnikoog zoals de Westerplas en het wad bij de jachthaven. Ook werd ingegaan op de verschillende manieren waarop belangstellenden kunnen meedenken. 

Benieuwd naar wat er tijdens de uitzending is besproken? Kijk deze dan hier terug! 

Verbeteren waterkwaliteit en duurzaamheid Eemshaven, Eemskanaal en Waddenzee
Dag van het Wad in teken van 12 jaar UNESCO Werelderfgoed