Manifestatie Klimaatadaptatie Waddenkust

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, regent harder, het is langere perioden droog en de verzilting in de kuststrook neemt toe. Naar de toekomst toe worden deze effecten sterker en hier moeten we op anticiperen. De manifestatie Klimaatadaptatie Groningen bleek een uitgelezen kans om de urgentie van klimaatadaptatie op de internationale kaart te zetten.

De Week Klimaatadaptatie Groningen, die plaatsvond van 19 t/m 25 januari, is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen en andere regionale partijen, waaronder Programma naar een Rijke Waddenzee. Centraal tijdens de week was een agenderend en inspirerend (online) seminar over klimaatadaptatie aan de Waddenkust, van Noord-Holland, Fryslân tot Groningen. De resultaten zijn overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

De inzet van het online seminar was om klimaatadaptatie in het Waddengebied sterker op de agenda te krijgen. En om een aantal interessante voorbeeldprojecten aan de Waddenkust in de schijnwerpers te zetten. De uitgevoerde studie – met ondersteuning van Strootman Landschapsarchitecten – Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw was daarbij het inhoudelijke vertrekpunt.

Onder energieke leiding van Kamille Kres werd het een interessant seminar met een aantal concrete resultaten. Zo gaf Peter Glas aan open te staan voor ambitieuze, integrale voorstellen voor klimaatadaptatie van de bredere Waddenkust. En werd het voorstel van Sieger Dijkstra – voorzitter VNO-NCW Noord Nederland – om van de Waddenkust een “Proeftuin voor klimaatadaptatie” te maken positief ontvangen door het panel. Ook zijn er vier concrete, bottom-up voorstellen gepresenteerd door partijen uit het gebied.

Het seminar is terug te kijken via deze link. Van het aanbieden van de resultaten is een filmpje gemaakt; dit staat op de website van De Rijke Waddenzee.

Overzicht sprekers: Henk Ovink / Titian Oterdoom / Jeroen van Herk / Theunis Piersma / Marco Verbeek / Marjolijn Haasnoot / Berno Strootman / Peter Glas / Bert Middel / Lutz Jacobi / Aaltje Rispens / Wouter van der Heij / André Edens / Karin Lochte / Sieger Dijkstra / Carola Schouten / Oeds Westerhof / Henk Staghouwer / Luzette Kroon

Meer informatie >>

Foto: Rutger Bus

 

Blik op vooruit tijdens Toogdag Wadden
Expeditie Waddenkust