Manifestatie Klimaatadaptatie Waddenkust

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, regent harder, het is langere perioden droog en de verzilting in de kuststrook neemt toe. Naar de toekomst toe worden deze effecten sterker en hier moeten we op anticiperen. De manifestatie Klimaatadaptatie Groningen is een uitgelezen kans om én aandacht voor de urgentie van klimaatadaptatie te vragen.

De Week Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen en andere regionale partijen, waaronder Programma naar een Rijke Waddenzee. Het is hét moment om de urgentie van de klimaatadaptatie aan te kaarten en het gesprek te starten over hoe de komende jaren om te gaan met klimaatadaptatie aan de Waddenkust.

Week Klimaatadaptatie Groningen
Tot en met januari 2021 zijn er inspirerende activiteiten, evenementen en initiatieven rondom het thema klimaatadaptatie. Van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 vindt de Klimaatadaptatieweek Groningen plaats: een gratis toegankelijk (online) interactief (inter)nationaal festival vol kennis, inspiratie en actie rondom klimaatadaptatie. Aanpakken & Aanpassen. Lees verder >

Online seminar
Centraal tijdens de week staat een agenderend en inspirerend (online) seminar over klimaatadaptatie aan de Waddenkust, van Noord-Holland, Fryslân tot Groningen. Dit vindt plaats op woensdag 20 januari van 14.00 – 16.30 uur. Ingegaan wordt op de opgave van klimaatadaptatie en mogelijke handelingsperspectieven voor de bredere Waddenkust. Wat te doen bij een stijgende zeespiegel? En wat zijn de gevolgen van verzilting voor de landbouw? Hoe kan het watersysteem toekomstbestendig worden gemaakt? Tijdens het seminar werken de deelnemers samen aan een actieplan voor de toekomst.

Sprekers zijn: Henk Ovink / Titian Oterdoom / Jeroen van Herk / Theunis Piersma / Marco Verbeek / Marjolijn Haasnoot / Berno Strootman / Peter Glas / Bert Middel / Lutz Jacobi / Aaltje Rispens / Wouter van der Heij / André Edens / Karin Lochte / Sieger Dijkstra / Carola Schouten / Oeds Westerhof / Henk Staghouwer / Luzette Kroon

Meer informatie >>

Foto: Rutger Bus