Expeditie Waddenkust

De gevolgen van klimaatverandering bedreigen het Waddengebied. Daarom worden op verschillende plekken langs de Waddenkust maatregelen genomen. Welke dat zijn, maakt de Expeditie Waddenkust op zeven locaties zichtbaar.

De zeven thema’s zijn:

  1. WAARDEN VAN WERELDERFGOED WADDENZEE >
  2. WATERVEILIGHEID EN HERSTEL ECOLOGISCHE VERBINDING >
  3. KUSTIDENTITEIT EN REGIONALE ECONOMIE >
  4. VAN DIJK NAAR DYNAMISCHE DIJKZONE >
  5. KLIMAATBESTENDIGE LANDBOUW >
  6. NATUURLIJKE KLIMAATBUFFERS >
  7. ZOET WATER INNOVATIE >

Vanaf april 2021 organiseren de partners van Expeditie Waddenkust excursies naar de verschillende locaties. Om daar zelf te zien en te horen wat op de locaties gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie.

Website Expeditie Waddenkust >

Manifestatie Klimaatadaptatie Waddenkust
Friesland krijgt één van de mooiste fietsroutes van Nederland