Friesland krijgt één van de mooiste fietsroutes van Nederland

Er komt een doorgaande fietsroute langs de hele Friese waddendijk. Vanaf Harlingen kunnen toeristen dan met zicht op het Wad- en kwelderleven het Lauwersmeer bereiken. Het project ‘Op Paad lâns it Waad’, onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) gaat hiervoor de komende zes jaar de Friese zeedijk geschikt maken.

“We verwachten dat deze nieuwe en bijzondere fietsroute bij veel mensen tot de verbeelding zal spreken”, aldus de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes, lid van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. “Want er zijn niet veel plekken waarbij je urenlang op je fiets kunt genieten van de weidse uitgestrektheid van het Wad.’’

De aanlegkosten bedragen € 2,7 miljoen en het Waddenfonds draagt hier ruim € 1,3 miljoen aan bij. De provincie Fryslân stelt een subsidie beschikbaar van € 540.506. De overige financiering komt van de gemeenten Harlingen (€ 300.132), De Waadhoeke (€ 249.191) en Noardeast-Fryslân (€ 310.120).

Werkzaamheden
‘Op Paad lâns it Waad’ zal de komende zes jaar worden uitgevoerd. Het project is opgedeeld in twee fasen: het traject tussen Harlingen en buurtschap Koehool en dat tussen Koehool en het Lauwersmeer. De werkzaamheden worden samen uitgevoerd met de dijkversterking door Wetterskip Fryslân, die gepland staat tussen 2023 en 2028.

Het werk langs de Friese waddendijk bestaat onder meer uit het wegnemen van obstakels zoals veeroosters en afrasteringen. Ook worden er dijktrappen aangelegd of aangepast. Verder komen er toeristische overstappunten, zodat fietsers de dijk makkelijk over kunnen steken en naar keuze kunnen switchen tussen de buitendijkse route en binnendijkse paden.

Door het opzetten van themaroutes, arrangementen, belevingstochten en aantrekkelijke pleisterplaatsen wordt de bezoeker verleid om gebruik te maken van de nieuwe route. Er komen verder onder meer twaalf informatiezuilen bij interessante locaties, twee beleefplekken voor Dark Sky-toeristen en mogelijkheden om vogels te spotten.

Onderdeel van totaalprogramma
‘Op Paad lâns it Waad’ is onderdeel van een groter project waarbij de volledige Nederlandse waddenkust voor fietsers en toeristen ontsloten wordt. In de provincies Groningen (Kiek over Diek) en Noord-Holland (Rondje Waddenbaai) zijn soortgelijke projecten in uitvoering. Ook de nieuwe Afsluitdijk wordt aantrekkelijker gemaakt voor fietsrecreanten. Het totaalprogramma moet de toeristische aantrekkingskracht van de waddendijk en de kustregio vergroten en zo een economische impuls geven.

 

Expeditie Waddenkust
Inspirerende vlogs over natuurprojecten Eems-Dollard