Inspirerende vlogs over natuurprojecten Eems-Dollard

De provincie Groningen heeft een serie vlogs laten maken over het programma Eems-Dollard 2050. In totaal worden acht projecten belicht die de natuur in dit unieke gebied herstellen. Dit gebeurt in combinatie met het versterken van andere functies. De projecten zijn mede gefinancierd uit het IKW.  

De vlot geproduceerde vlogs gaan onder meer over de ontwikkeling van de kwelders voor de kustverdediging en de groei van zeekraal. Zo is er een vlog over het opvangen en hergebruik van slib in de zogenaamde kleirijperij. Een andere vlog belicht het project Marconi in Delfzijl, waar het strand wordt vergroot en een nieuwe brug de stad met het strand en de zee zal verbinden.

Samenwerking
Het programma Eems-Dollard is een samenwerking tussen overheden, waterschappen, bedrijven en natuur- en milieuorganisatie voor versterking van de natuur, economie en leefbaarheid in een uniek natuurgebied. Het programma komt voort uit het netwerk Ecologie en Economie in balans.

De vlogs staan op het Youtube-kanaal van Eems-Dollard 2050 >>

Vlog 1: Kennismaking Eems-Dollardgebied
In de eerste vlog maak je kennis met het Eems-Dollardgebied. Wat is een estuarium, wat maakt het gebied zo bijzonder en wat is er aan de hand? Wat doen we eraan? In een serie van 20 vlogs bekijken we de projecten van het programma Eems-Dollard 2050. Overheden, waterschappen, bedrijven en natuurorganisatie werken hierin samen aan versterking van de natuur in een uniek gebied. 

Vlog 2: Slib
De tweede vlog gaat over slib. Waarom is te veel slib in de Eems-Dollard een probleem? Wat doen we eraan om het water schoner te maken? En kunnen we ook nog iets met het slib dat we uit de Dollard halen?

Vlog 3: Kleirijperij
In vlog 3 nemen we een kijkje in de kleirijperij. Een mooi Scrabblewoord, maar wat is het eigenlijk? In de kleirijperij wordt slib uit de Eems-Dollard gedroogd tot klei, en wat we daarmee kunnen zie je in de vlog..

Vlog 4: Kwelders
In de vierde ED2050 vlog gaan we de kwelder op, aan de Waddenkust bij Delfzijl. Kelly Elschot van Wageningen Marine Research vertelt welke belangrijke rol kwelders spelen bij natuurontwikkeling en het vastleggen van slib uit het Eems-Dollardgebied.

Vlog 5: Algen en zeekraal
In deze vlog gaat het over algen en zeekraal. Waarom zijn ze zo belangrijk voor de Eems-Dollard en wat kun je ermee? 

Vlog 6: Marconi
In vlog 6 gaan we naar Delfzijl waar het stadsstrand flink wordt uitgebreid, als onderdeel van het Marconiproject. Ook komt er een loopbrug naar het strand en een boulevard. Inwoners en toeristen kunnen hierdoor genieten van een prachtig uitzicht op het Eems-Dollard natuurgebied.

Vlog 7: Vogelbroedeiland
In de zevende vlog gaan we het water op naar Vogelbroedeiland Stern. Door uitbreiding van de Eemshaven en windmolens kregen vogels steeds minder plek. Sinds de aanleg van het eiland broeden hier veel vogels, zoals de noordse stern en visdief. Zo werkt het programma Eems-Dollard 2050 aan nieuwe en veilige leefgebieden voor vogels.

Foto’s: Michiel Wijnbergh

Vlog 8: Dubbele Dijk
Hoe werkt een dubbele dijk? En wat doe je met landbouwgrond waar zeewater overheen stroomt? Dat zie je in onze nieuwe vlog! In dit project werken provincie Groningen samen aan waterschap Noorderzijlvest aan innovatieve dijkversterking en een proefgebied voor zilte teelt en aquacultuur.

Friesland krijgt één van de mooiste fietsroutes van Nederland
Proef met energie winnen uit golfslag uit de startblokken