Proef met energie winnen uit golfslag uit de startblokken

Energie winnen uit de golfslag van de zee voor de stroomvoorziening op de Waddeneilanden. Dát is de ambitie van het IKW-project met de toepasselijke naam Slow Mill. Recent is het zelfvarende SWATH onderhoudsplatform te water gelaten.

De pilot bestaat uit de plaatsing van een Slow Mill, een opwekker van golfenergie, voor de kust van Texel. Deze drijver zet de golfbeweging van een op en neergaande golfkolom om in elektriciteit. Op deze manier in ondiepe wateren duurzame stroom opwekken is uniek in Nederland.

De testmolen betreft een schaalmodel van een drijver van acht meter lang en twee meter in diameter waar zes bladen van drie meter onder hangen. De bladen helpen om meer energie uit de golf te halen. Op deze locatie al een groot betonnen anker (50 ton) op de zeebodem geplaatst. Na afbouw van het zelfvarende onderhoudsplatform  in Den Helder kan het testen ervan  starten.

Het prototype zal ca 25 kW opwekken. In een vervolgfase wordt met de netbeheerder gekeken naar aansluiting op het Texelse stroomnetwerk. Als de pilot goed uitpakt, kan worden opgeschaald. Mogelijk kunnen met de opwekking van golfenergie op termijn alle Waddeneilanden zelfvoorzienend worden.

Ga voor meer informatie naar www.slowmill.nl/Market/Texel-Pilot/

Inspirerende vlogs over natuurprojecten Eems-Dollard
Van baggerslib tot kwelderlandschap