Icoonproject zet in op vitaal estuarium

Het project ‘Vitale kust Eemsdelta’ richt zich op het verbeteren van het ecosysteem, met als lange termijn doel om de Eems-Dollard tot een goed functionerend estuarium te maken. Het project omvat meerdere deelprojecten en is onderdeel van een breed programma onder de naam Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken samen aan dit programma. 

De Eems-Dollard is een estuarium: een open verbinding tussen het  zoute water van de zee en het zoete water van de rivieren. Van oudsher zijn estuaria visrijke gebieden en rondom zijn de gronden altijd een bron van voedsel geweest. Het project richt zich met name op het verwijderen van het te veel aan slib uit het water om dit vervolgens in te zetten als materiaal voor andere functies.

Het gaat om gigantische hoeveelheden slib die op termijn uit het water worden onttrokken. Het is nodig voor dat slib toepassingen te vinden, zoals het versterken van dijken, het produceren van bouwmaterialen en ophogen van landbouwgronden.

Het Waddenfonds draagt aan ‘Vitale kust Eemsdelta’ in het kader van het IKW-programma € 23,6 miljoen bij aan dit meerdere deelprojecten. Voor een samenhangend overzicht van de projecten die onder Vitale kust en het programma ED2050 worden uitgevoerd, kunt u terecht op de programma-website, klik hier.

Waddenprogramma meer en meer op stoom
Duurzame winst via groene chemie uit CO2 en zonlicht