Waddenprogramma meer en meer op stoom

Kansrijke ontwikkelingen in het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is de inzet van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. De afgelopen jaren is het programma flink op stoom gekomen.

In het kader van het IKW zijn zes majeure opgaven benoemd. Sinds de start is inmiddels via initiatiefnemers, Waddenfonds en overheden meer dan 100 miljoen euro beschikbaar gekomen voor investeringen in de ecologie én economie van de Wadden. De september-editie van de IKW-nieuwsbrief belicht alle projecten die tot nu toe zijn gehonoreerd.

Nieuwsbrief september 2019 >>

Heeft het IKW-programma uw interesse? via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte, klik hier voor een abonnement.

 

Impuls aan vistrek tussen binnenland en Waddenzee
Icoonproject zet in op vitaal estuarium