Duurzame winst via groene chemie uit CO2 en zonlicht

Uit de biomassa kunnen grondstoffen gewonnen worden voor onder andere de chemie. Binnen het project ‘Groene chemie uit CO2 en zonlicht’ worden de mogelijkheden onderzocht om biomassa te produceren door middel van fotosynthese, met CO2 en water als grondstoffen.

Het bedrijf Photanol bouwt in Delfzijl een installatie waarin CO2 en water met behulp van bacteriën omgezet worden in biomassa. Het zonlicht wordt hierbij door de bacteriën gebruikt als energiebron. Met minder energie en met minder gebruik van ruimte wordt op een duurzame manier biomassa gemaakt. Het proces gebeurt in gesloten reactoren die plat op de grond liggen. Nu gaat het om een kleine installatie, die voor het eerst in de praktijk wordt getest. Het doel is om dit proces door te ontwikkelen voor verdere opschaling.

Het project maakt jaarlijks 22 ton biomassa. Deze biomassa wordt vervolgens gebruikt bij een dichtbijgelegen vestiging van Nouryon (het voormalige Akzo Nobel). Op die manier levert dit project een bijdrage aan de ambitie om de Eemshaven circulair en duurzaam te maken. Ook krijgt CO2 met dit project een nuttige toepassing als grondstof in plaats van dat uitstoot plaatsvindt.

De totale investering is bijna € 2,4 miljoen. In het kader van het IKW-programma draagt het Waddenfonds hier ruim € 1 miljoen aan bij.

Lees hier meer over het project.

Icoonproject zet in op vitaal estuarium
Flinke impuls aan verbeteren visstand in de Waddenzee