Texelse biovergister produceert voer, mest en gas

Texel krijgt een biogasinstallatie voor de productie van veevoeder, organische meststof en groen gas. Het project, getiteld Green Goods Texel, draagt bij aan de zelfredzaamheid van de Waddeneilanden. Bij positieve resultaten willen de consortiumpartners namelijk meer van deze installaties bouwen.

Voor de biogasinstallatie wordt gras uit wisselteelt geperst tot grassap. Dit wordt deels direct benut als voer en een ander deel wordt verwerkt tot perskoek voor de vergister. De reststoffen kunnen gebruikt worden als organische meststof. Na twee jaar zullen aanvullend ook organische reststromen ingezet worden.

De installatie voorziet met groen gas in 8% van de totale gasbehoefte op Texel. Verder hoeft de landbouw minder kunstmest te gebruiken en de bodem kan verbeterd worden door het toepassen van gras als wisselteelt. De biovergister leidt ook tot minder transporten over water van en naar Texel, omdat er minder afvoer is van afvalstromen en minder aanvoer van compost. Najaar 2018 is het project tijdens een bijeenkomst aan bewoners gepresenteerd; de presentatie staat online.

De ontwikkeling van Green Goods Texel geeft inzicht in de kansen en mogelijkheden voor opschaling en uitrol naar de andere Waddeneilanden en de akkerbouwgebieden langs de Waddenkust.

Het project is een initiatief van Gasunie New Energy, AB Texel en AT Texel. De totale kosten bedragen € 6,2 miljoen; in het kader van het IKW-programma draagt het Waddenfonds € 1.578.800 bij aan dit project.

Voortgang
Het project heeft een vertraging opgelopen van circa 9 maanden. Allereerst bleek, nadat volgens plan in 2018 de aanbesteding van de installaties was gestart, dat er beperkt aanbod is van vergisters die gras kunnen verwerken. Daarom is in eigen beheer een beperkt ontwerp gemaakt, dat nu gebruikt wordt voor de aanbesteding. Ook is de financiering van het project opnieuw opgezet, waardoor de deelnemende partijen minder risico lopen in de eerste testjaren van de pilot. Tot slot heeft aantal omwonenden bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de vergunning. Inmiddels is de gemeente Texel door de rechtbank in het gelijk gesteld en is de vergunning definitief.

Kwelderaanleg bij Delfzijl innovatie van wereldallure
Waterstofleiding koppelt aanbieders aan afnemers