Waterstofleiding koppelt aanbieders aan afnemers

Waterstof wordt erg belangrijk voor zowel de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening als voor de productie van groene chemicaliën. Het heeft dan veel meerwaarde om vragers en aanbieders aan elkaar te koppelen. Een dubbele leiding voor restwarmte én groene grondstoffen kan hierin voorzien.

Voor dit doel is een speciale kunststofleiding ontwikkeld. Dit project gaat zo’n waterstofleiding uitproberen waarbij meerdere bedrijven op het chemiepark van Delfzijl zijn betrokken. In eerste instantie doen zes bedrijven mee. Als de proef slaagt, is het de verwachting dat meer bedrijven zich op de leiding aansluiten. Het project maakt gebruik van duurzame materialen en vermindert de uitstoot van CO2.

De waterstof voor dit project moet gemaakt worden via elektrolyse. Hiervoor is een apart project ontwikkeld:  Ontwikkeling 20 MW waterstofelektrolyse (zie ‘Proeffabriek voor duurzame waterstof in Eems-Dollardgebied’).

Het betreft een project van Groningen Seaports N.V. met een totale investering van € 3.039.000; het Waddenfonds draagt hier in het kader van het IKW-programma € 1.063.650 aan bij.

Texelse biovergister produceert voer, mest en gas
Ameland krijgt groen gas uit afval en zuiveringsslib