Klutenplas winst voor natuur en milieu

De eerste fase van het project Brede Groene Dijk, dat valt binnen de majeure opgave Vitale Kust, is inmiddels afgerond: de aanleg van een klutenplas. De plas maakt onderdeel uit van de kwelder ter hoogte van het nieuw te ontwikkelen stuk zeedijk bij het Groningse Finsterwolde en dient meerdere doelen. Zo wint waterschap Hunze en Aa’s klei en zorgt de plas voor een goede leefomgeving voor de kluut. 

Kluten hebben een voorkeur voor een broedplek op kale of schaars begroeide gebieden. De Dollard biedt zeer goede mogelijkheden voor een uitbreiding van de klutenpopulatie.

Kluteneiland
Door het afgraven van een klein deel van de kwelder ontstond er een van land afgesloten eiland met minimale begroeiing. De vossen, die gek zijn op kluteneieren, kunnen daar niet bij komen. De kluut kan er dus ongestoord broeden. Vorig jaar kwamen er ruim 250 klutenpaartjes naar het eiland. Direct na de aanleg wisten de kluten het eiland te vinden. En dat is mooi, want deze kustvogel heeft het heel moeilijk.

Bron van klei
Omdat de plas in open verbinding staat met zee, zal het binnen een aantal jaren weer dichtslibben met slib uit de Eems-Dollard. Slib dat daar nu in veel te hoge concentraties aanwezig is. Om dat te voorkomen, vangt Waterschap Hunze en Aa’s hier slib. Vervolgens wordt het slib gerijpt tot klei voor bijvoorbeeld het versterken van de zeedijk. Dit is een doorlopend proces. Zo draagt dit project ook bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Eems-Dollard.

De aanleg
De aannemer werkte bij de aanleg onder ecologische begeleiding. Om het leven op de kwelder zo min mogelijk te verstoren, is alleen het noodzakelijke materieel op de kwelder aan het werk geweest. Met de klei die vrij kwam na het graven van de plas is een depot gemaakt. Hierin komt het slib uit polder Breebaart te drogen tot dijkenklei. Deze klei wordt gebruikt voor de aanleg van de Brede Groene Dijk. Dit werk kon waterschap Hunze en Aa’s uitvoeren dankzij het Waddenfonds.

Monitoring zet Waddengebied nog beter op de kaart
Nieuwe vaarroute verlevendigt Noordoost Fryslân