Sportvisserij lift mee op herstel visstand

Het project ‘Vissen voor verbinding’ richt zich op zowel het herstel van vissoorten als van de algehele visstand in de Waddenzee en het Lauwersmeergebied. Ook het versterken en verbreden van de sportvisserij krijgt aandacht.

Allerlei vissoorten voelen zich goed thuis in de Waddenzee, waaronder de driedoornige stekelbaars, houting, zeeforel en paling. Helaas gaat het met veel van deze soorten al jarenlang niet goed. De provincie Groningen wil met het project ‘Vissen voor verbinding’ werken aan herstel van de visstand.

Stimuleren vistrek
Een belangrijk onderdeel van het project is de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe te stimuleren. De Drentse beken fungeren als belangrijke opgroei- en paaiplekken voor vissen van het Wad. Daarom is van belang de vismigratie makkelijker te maken. Binnen het project krijgt dit gestalte door het verwijderen van stuwen achter de zeedijk stuwen en het treffen van voorzieningen bij de sluizen van Lauwersoog. Ook is er aandacht voor het aanbrengen van vispassages en grindbedden.

In het project is herstel van de zeeforel een belangrijke graadmeter. Als de zeeforel het goed doet is dat een teken dat het ook met andere vissoorten goed gaat.

Versterken sportvisserij
Het project richt zich verder op het versterken en verbreden van de sportvisserij. Samen met ondernemers wordt geprobeerd een (zeeforel)sportvisserij-economie te ontwikkelen. Daarvoor zal extra zeeforel worden uitgezet om de visstand gezond en op peil te houden. Voor de ontwikkeling van het sportvissen worden steigers aangelegd en de bereikbaarheid van visplekken verbeterd. Bewoners, onderwijs, ondernemers en vrijwilligers worden bij het uitwerken en uitvoeren van de plannen betrokken.

Financiering
In totaal gaat het om een investering van € 4,6 miljoen; het Waddenfonds draagt € 3 miljoen aan dit IKW-project.

Golfslagstroom nieuwe loot aan transitiestam
Vaarverbinding zet Noordoost Fryslân op de kaart