Vaarverbinding zet Noordoost Fryslân op de kaart

Het project ‘Verbinding rond de Súd Ie’ is opgezet om de vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en het Lauwersmeergebied te voltooien. Maar de meerwaarde reikt veel verder en biedt allerlei kansen om dit bijzondere stukje waddengebied op de toeristische kaart te zetten. 

Met het project wil de gemeente Noardeast-Fryslân een impuls geven aan het versterken van de regionale economie en de leefbaarheid in Noordoost Fryslân. In de derde en laatste fase wordt de vaarverbinding tussen Dokkum en de Lauwersmeer voltooid met nieuwe bruggen en aanlegvoorzieningen, herstel van cultuurhistorische en landschappelijke elementen en vispassages. Het Waddenfonds stelt voor de afronding van dit project € 4,9 miljoen beschikbaar. De totale kosten zijn € 9,8 miljoen.

Drietrapsraket
De eerste en tweede fase van de ontwikkeling rond Súd Ie zijn eerder door het Waddenfonds gesubsidieerd. Toen ging het om de opwaardering van de vaarroute door het baggeren en ophogen van bruggen. Tegelijkertijd zijn er ecologische maatregelen genomen om de visstand in het gebied te verbeteren. In de tweede fase zijn nog een aantal andere bruggen verhoogd, is er een trailerhelling aangelegd en zijn er visplekken gemaakt.

In fase 3 is er aandacht voor het herstel van cultuurhistorische Jaachpaden, die door schippersfamilies werden gebruikt om hun schepen voor te trekken. Daarnaast wordt er een boomgaardeiland opgewaardeerd, komen er vispassages bij de Anjumer Kolken en krijgen de noordelijke stadsgrachten van Dokkum extra voorzieningen voor toeristen en watersporters. Ook wordt er geïnvesteerd in de marketing van het gebied en de nieuwe voorzieningen voor de toerist.

Meer dan een vaarroute
Het project resulteert straks in een prachtige vaarroute tussen Dokkum en het Lauwersmeergebied. Ook worden er in het kader van Wetterfront Dokkum twee bruggen en aanlegvoorzieningen in Dokkum gerealiseerd. Het project moet ervoor zorgen dat Dokkum en het gebied erboven meer watersporters trekken en aantrekkelijker wordt voor andere toeristen. Ook heeft het programma als doel de landschappelijke en cultuurhistorische routes te herstellen. Een en ander biedt bovendien allerlei kansen om de geschiedenis van het Waddenlandschap rond Dokkum en de Súd Ie meer bekendheid te geven.

Sportvisserij lift mee op herstel visstand
Nieuw bezoekerscentrum voor Schiermonnikoog