Golfslagstroom nieuwe loot aan transitiestam

Energie winnen uit de golfslag van de zee energie voor de stroomvoorziening op de Waddeneilanden. Dát is de ambitie van het project met de toepasselijke naam Slow Mill.

Voor de kust van Texel gaat initiatiefnemer Slow Mill Sustainable Power een pilot uitvoeren met de eigentijdse watermolen. In dit geval wordt geen duurzame energie gewonnen uit rivieren of beken, maar uit de golfslag van de zee. Het Waddenfonds stelt ruim € 2,5 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van een pilot bij Texel. De totale investering bedraagt circa € 4 miljoen.

Zeer innovatief
Dit initiatief verrijkt de mogelijkheden van de energietransitie. Op deze manier duurzame stroom opwekken is namelijk uniek in de wereld en wordt nu voor het eerst in de praktijk op grotere schaal getest. De proef moet veel nieuwe kennis opleveren over de techniek en de gevolgen ervan op de ecologie en de economie van het Waddengebied. Zo is er niet alleen oog voor de commerciële mogelijkheden, maar is er ook aandacht voor mogelijke positieve gevolgen voor de biodiversiteit in de Waddenzee.

Eigentijdse watermolen

De pilot bestaat uit de plaatsing van Slow Mill voor de kust van Texel. Deze drijver, die je zou kunnen vergelijken met de techniek van de aloude watermolen, kan de energie van de golven omzetten in elektriciteit. Het prototype voor de kust van Texel is via een kabel aangesloten op het hoogspanningsnet. Tijdens de proef krijgen honderd huishoudens groene golfslagstroom. Als de pilot goed uitpakt, wordt er gekeken of alle Waddeneilanden op termijn zelfvoorzienend kunnen worden met de opwekking van golfenergie.

Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrond
Sportvisserij lift mee op herstel visstand