Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrond

Kan landbouwgrond een goede nieuwe bestemming zijn voor de overmaat aan slib in de Eems-Dollard? Die vraag vormt de rode draad van een gezamenlijk project van Waterschap Hunze en Aa’s en de Provincie Groningen.

De Eems-Dollard is door de jaren heen dichtgeslibd, waardoor ook het water vertroebeld is geraakt. Binnen de pilot ophogen landbouwgronden wordt onderzocht of het slib een nieuw leven kan krijgen als landbouwgrond.

Dubbele winst
Inmiddels zetten meerdere projecten in op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de Eems-Dollard. Eén ervan is het op grote schaal verwijderen van slib. De pilot ophogen landbouwgronden (POL) richt zich op de vraag of landbouwgrond een goede bestemming is voor al het slib. Onderdeel van de proef is om nabijgelegen veengronden, die door inklinking nu nog veel CO2 uitstoten, af te dekken met een laag slib uit de Eems-Dollard. Daarbij is ook oog voor een zo efficiënt mogelijke transportwijze. Tegelijkertijd zorgt het baggeren van slib voor een sterke verbetering van de ecologisch situatie in de Eems- Dollard.

Opschalen
In het project worden agrariërs en eigenaren van landbouwgronden betrokken. Het uiteindelijke doel is om kennis uit het project te gebruiken voor de opschaling van het POL-concept in het waddengebied en daarbuiten.

Financiering
De totale kosten bedragen € 1,6 miljoen; het Waddenfonds investeert ruim € 800.000,– in het IKW-project.

Lees verder >

Impuls aan herstel vitaal bodemleven
Golfslagstroom nieuwe loot aan transitiestam