Staten Groningen stemmen in met investeringskader

Als derde Waddenprovincie heeft Groningen ingestemd met het investeringskader. Dit gebeurde tijdens de Statenvergadering van 9 november. Er zijn vier moties aangenomen:
– Bescherming Waddenzee
– Internationale samenwerking
– Verzilting
– Viswad mist wat

Investeringsprogramma Waddengebied in vogelvlucht
Friese Staten akkoord