Friese Staten akkoord

Na Noord-Holland hebben op donderdag 27 oktober ook de Provinciale Staten van Friesland het investeringskader vastgesteld. Naast een amendement  om de verschrijving te corrigeren, hebben de Friese Staten diverse moties aangenomen. Deze gaan onder andere over  een goede balans tussen economie en ecologie, een simpele procedure voor het indienen van Waddenfondsvoorstellen, het ondersteunen van initiatiefnemers bij het formuleren van kansrijke projecten, en een blijvende lobby tegen delfstofwinning onder de Waddenzee.

Verder lezen: overzicht moasjes-en-amendeminten.

Staten Groningen stemmen in met investeringskader
Instemming van Provinciale Staten Noord-Holland