Instemming van Provinciale Staten Noord-Holland

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met het investeringskader. Wel is een amendement aangenomen om een schrijffout te corrigeren. Verder namen de Staten een motie aan waarin het College van GS wordt opgeroepen om, in overleg met de andere twee Waddenprovincies, alles in het werk te stellen om het Waddenzeegebied te beschermen tegen de negatieve gevolgen van olie-, gas- en zoutwinning.

Friese Staten akkoord
Investeringskader Waddengebied 2016-2026 krijgt warm onthaal