Investeringskader Waddengebied 2016-2026 krijgt warm onthaal

Op 14 september vond in Leeuwarden een informatiebijeenkomst plaats over het investeringskader. Circa 120 statenleden en stakeholders gaven acte de présence. Van de dag is een impressie gemaakt in woord en beeld: Impressie informatiedag statenleden en stakeholders

Instemming van Provinciale Staten Noord-Holland
Colleges akkoord met investeringskader