Investeringsprogramma Waddengebied in vogelvlucht

Najaar 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld. Dit betekent dat het Waddenfonds in deze periode € 180 miljoen gaat investeren in zes majeure opgaven. Het Investeringsprogramma Waddengebied (IPW) geeft aan hoe de middelen effectief kunnen worden aangewend.

>> Download Investeringskader Waddengebied

>> Download  Investeringsprogramma Waddengebied

Programmagebied in beeld
Staten Groningen stemmen in met investeringskader