Judith Porsius, nieuwe voorzitter opgaveteam Vitale Kust en Afsluitdijk

Per 1 januari 2023 is Judith Porsius de nieuwe voorzitter van het opgaveteam Vitale Kust en Afsluitdijk. Zij heeft sinds 2003 bij de provincie Fryslân in diverse functies gewerkt, veelal water gerelateerd. Een thema dat goed past, want ook privé is ze graag op en aan het water te vinden.

Zo heeft zij als projectleider gewerkt aan Waddenprojecten als de herinrichting van de Nieuwe Willemshaven Harlingen, Holwerd aan Zee, Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Hierbij kwam de opleiding Waddenexpert van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) goed van pas. Maar ook als senior beleidsadviseur mobiliteit kwamen onderwerpen als de bereikbaarheid van de Waddeneilanden, de havens, sluizen en vaargeulen en verduurzaming van vervoer aan de orde. Vanuit de opgave Mobiliteit participeerde Judith in de gebiedsgerichte aanpak Wadden en het programma Waddeneilanden, waar nu een Regiodeal aanvraag voor loopt.

Judith is bekend met bovenregionale samenwerkingen, netwerken, diverse belangen en overheidslagen. Ze zal zich bij het Investeringskader Waddengebied dan ook als een vis in het water voelen.

Naast het voorzitterschap voor de opgave Vitale Kust en Afsluitdijk is Judith in 2023 aangesteld als waarnemend directeur bij het Recreatieschap De Marrekrite. Recreatieschap Marrekrite verzorgt de recreatieve basisinfrastructuur in Friesland op het gebied van water- en landrecreatie. De gemeenschappelijke belangen van 13 gemeenten en provincie worden hiermee behartigd. De natuur en het Friese landschap staan daarbij heel hoog in het vaandel. Een complementerend werkterrein naast de inzet voor de Waddenkust dus.

Symposium Investeren in het Waddengebied
Het eerste omgebouwde zero-emissie charterschip van Nederland (en de wereld)