Webinar Ophogen lage gronden met Eems-Dollard slib

‘Kom maar op met dat slib. Ophogen die lage gronden!’ Dat zeggen een aantal landeigenaren in de gemeenten Eemsdelta en Oldambt die last hebben van verzakte akkers door bodemdaling en  veenoxidatie. Wat komt er kijken bij het ophogen van grotere gebieden in Groningen met slib uit de Eems-Dollard? Wat weten we al en waar doen we onderzoek naar? Aan welke omvang denken we? Wat betekent het voor bijvoorbeeld de landbouw, biodiversiteit, het waterbeheer en landschap?

Nieuwsgierig naar wat het ophogen van lage gronden met slib kan betekenen voor u en uw omgeving? Doe dan mee aan een webinar over de pilot Ophogen Landbouwgronden (POL) en het onderzoek naar de opschaling op 15 februari van 16.00-17.00 uur. Tijdens de online bijeenkomst worden ervaringen met de pilot en verwachtingen over het opschalen gedeeld. Daarnaast is er ruimte voor vragen. Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van LNV, provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Oldambt, gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat en Groningen Seaports.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp! Bent u landeigenaar en/of inwoner van de gemeenten Eemsdelta of Oldambt, bent u bestuurder en/of lid van een belangenorganisatie? Noteer alvast de datum in uw agenda.

Programma

  1. Opening en voorstellen forumleden.
  2. Welke gebiedsopgaven spelen er in de Eems-Dollard kustzone? Door Frances Heijman, programmamanager Eems-Dollard 2050 vanuit de provincie Groningen.
  3. Welke belangen heeft de agrarische sector bij slib? Door Geert Kloetstra, beleidsadviseur LTO Noord.
  4. Pilot Ophogen Landbouwgronden en de opschaling: wat hebben we al gedaan en wat gaan we doen? Door Fred Haarman, kennismanager, Royal HaskoningDHV.

Tussendoor reageren de forumleden op vragen uit de chat.

Aanmelden

Meld je nu aan via de website van de provincie Groningen. Dit kan tot uiterlijk 13 februari. Op 14 februari ontvangt u een link naar het webinar.

Meer weten

Lees hier verder voor meer informatie over het ophogen van landbouwgrond met slib en de opschaling hiervan. Bekijk ook het filmpje Klimaatadaptatie in de Eemsdelta.

De pilot Ophogen landbouwgronden en het onderzoek naar de opschaling maken deel uit van het meerjarige programma Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties werken hierin samen aan natuurherstel van de Eems-Dollard.

Doorbraak bouwkuipen Vismigratierivier
Gezamenlijk portaal: investeren in het Waddengebied online