Waddenagenda 2050 uit de startblokken

Ruim vijftig partijen hebben hun handtekening gezet onder de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Het gaat om overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. Doel is een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied, waar menselijke activiteiten in balans zijn met natuur- en landschapswaarden.

De ondertekening vond plaats tijdens de online Toogdag voor de Wadden op 3 februari, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds. Ook de ministers Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Carola Schouten (LNV) behoren tot de ondertekenaars.

De agenda is het resultaat van een intensief proces waarin Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en vertegenwoordigers van allerlei sectoren verkend hebben welke opgaven in het Waddengebied de komende decennia gaan spelen. “Bescherming en ontwikkeling van de unieke natuur- en landschapswaarden van de Waddenzee is één van de hoofddoelstellingen”, aldus minister Van Nieuwenhuizen. “Maar er dient wel ruimte te blijven voor het gebruik van het gebied door de mens voor scheepvaart, landbouw, visserij en recreatie.”

Voorzitter Arno Brok van het Omgevingsberaad Waddengebied noemde de agenda een goede start om handen en voeten te geven aan de verdere ontwikkeling van het Waddengebied. “Dit is pas het begin. Nu komt het op een goeie uitvoering aan.”

De Toogdag bestond uit een gevarieerd en boeiend programma met onder andere een webinar over de Investeringsagenda voor het Waddengebied van het Waddenfonds en Investeringskader Waddengebied. De dag werd gepresenteerd door TV-presentatrice Welmoed Sijtsma, bekend van Op1 en Goedemorgen Nederland. Bijna 300 belangstellenden hebben het online-congres thuis of vanaf de werkplek gevolgd.

Waddenvloot wordt fossielvrij
Blik op vooruit tijdens Toogdag Wadden