Getijdencentrales voor witte steenkool

De spuikokers in de Lorentzsluizen van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand dienen voor de afvoer van overtollig water van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Het plaatsen van turbines in de kokers maakt het mogelijk om met de stroming van het spuiwater duurzame energie op te wekken.

Wereldwijd groeit de belangstelling voor energiewinning uit getijstromen (witte steenkool genoemd). De spuisluizen van de Afsluitdijk zijn zeer geschikt als testlocatie vanwege de goede bereikbaarheid, de voorspelbare en hoge stroomsnelheid en de beschikbaarheid van een eenvoudig bereikbare netaansluiting.

Onderzocht wordt of in zes van de tien spuikokers van de Lorentzsluizen in totaal achttien turbines kunnen worden geïnstalleerd. Het project is een vervolg op het Waddenfondsproject ‘Testfaciliteit en Pilot Spuistroom Den Oever’. Deze test heeft aangetoond dat drie turbines naast elkaar in één spuikoker goed kunnen blijven functioneren.

In Kornwerderzand zal vooral worden onderzocht wat de resultaten zijn van meerdere turbines naast elkaar en welke veiligheids- en ecologische effecten er zijn op de omgeving. Het project draagt bij aan de plannen voor een energieneutrale Afsluitdijk. De projectstart vindt dan ook plaats in afstemming met het grote onderhoud aan de Afsluitdijk.

Initiatiefnemer is Kornwerderzand Tidal BV. De totale kosten bedragen € 8.627.289,-. Het Waddenfonds draagt hier in het kader van het IKW-programma € 2.803.869,-  aan bij. Verder is via de Rijksbijdrageregeling Ambities Afsluitdijk € 2.803.869,- beschikbaar gesteld.

Contactpersoon is Rogier Monderen, provincie Fryslân, r.monderen@fryslan.frl

Proeffabriek voor duurzame waterstof in Eems-Dollardgebied
Groen licht voor Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway en de TidalKite