Proeffabriek voor duurzame waterstof in Eems-Dollardgebied

Bij elektrolyse wordt met behulp van elektriciteit waterstof geproduceerd. Het milieu schiet hier weinig mee op zolang de elektriciteit van fossiele bronnen afkomstig is. Veel slimmer is om waterstof te maken uit duurzame energie. Een demonstratieproject wil dit mogelijk maken.

Het project, getiteld ‘Demo 20 mw Elektrolizer’, omvat de bouw van een demonstratiefabriek voor het produceren van waterstof met behulp van energie uit zon, wind en afval. Het belangrijkste doel is om te leren of en hoe de productie is op te schalen. Gekeken wordt naar de kostenreductie, de verhoging van de opbrengsten en de verdere procesoptimalisatie. Gemikt wordt op een besparing van 30-45 kiloton CO2 per jaar.

Als waterstof-elektrolyse dankzij dit project brede toepassing krijgt, kan het bijdragen aan een flexibel energiesysteem waar duurzame energie goed is in te passen. Ook wordt het dan mogelijk duurzame energie op te slaan en kan schone waterstof aan de mobiliteitssector worden geleverd.

Het project is een gezamenlijk initiatief van Nouryon en Gasunie. Het gaat om een investering van maar liefst € 30.282.619; het Waddenfonds draagt € 5.216.000 bij aan dit IKW-project.

Slimme leiding vermindert wegtransport
Getijdencentrales voor witte steenkool