Slimme leiding vermindert wegtransport

Een demonstratieproject probeert in de Eemshaven een vernieuwend leidingsysteem uit. In één leiding, met daarin andere leidingen, vindt transport plaats van zowel groene grondstoffen en chemicaliën als restwarmte tussen bedrijven. Een dubbelslag om het transport over de weg te verminderen.

Met het ‘Waterstof Backbone’-project kan vraag en aanbod van warmte bij verschillende bedrijven beter op elkaar worden afgestemd en wordt de omschakeling naar een bio-economie gestimuleerd. Verder wordt bereikt dat er minder vervoerbewegingen plaatsvinden. Dit leidt weer tot een vermindering van CO2 door minder gebruik van gas en andere fossiele brandstoffen.

Het betreft een project van Groningen Seaports N.V. met een totale investering van €4.663.603,–. In het kader van het IKW-programma draagt het Waddenfonds hier €1.865.441,– aan bij.

Ameland krijgt groen gas uit afval en zuiveringsslib
Proeffabriek voor duurzame waterstof in Eems-Dollardgebied